سینی نشا
اصفهان پلاست

سینی نشا جنس : پلی اتیلن - کاربرد : تولید نشا - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۴۰,۳۰۰ تومان

۳۴,۲۵۵ تومان

رایزر های آلمینیوم 1 اینچ باران الوند (الوند مکش)
الوندمکش

رایزر سایز : 1 اینچ - طول : 50 ، 70 و 100 سانتیمتر - جنس محصول : پلیمری - نوع محصول : رایزر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۸۸,۰۰۰ تومان

۷۹,۲۰۰ تومان

زانو مساوی جوشی 90 درجه 10 اتمسفر پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

زانو مساوی جوشی 90 درجه 6 اتمسفر پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

سه راه مساوی جوشی 90 درجه 10 اتمسفر

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه مساوی جوشی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۲۰,۰۷۰ تومان

سه راه مساوی جوشی 90 درجه 6 اتمسفر

سه راه پلی اتیلن سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه مساوی جوشی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

فلنج جوشی 10 اتمسفر پلی اتیلن

فلنچ جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : فلنج پلی اتیلن - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۰۹۰ تومان

فلنج جوشی 6 اتمسفر پلی اتیلن

فلنچ جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : فلنج پلی اتیلن - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۵,۹۴۰ تومان

درپوش رزوه ای پلی اتیلن

درپوش پلی اتیلن سایز : از 1/2 تا 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : درپوش رزوه ای - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۰۰ تومان

۱,۵۳۰ تومان

مغزی پلی اتیلن

مغزی سایز : از 1/2 تا 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : مغزی پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۰۰ تومان

۱,۹۸۰ تومان

زانو پلیمری دوسر ساده

زانو پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - جنس محصول : پلیمر - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

زانو پلیمری چپقی

زانو پلی اتیلن سایز : 2 و 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلیمر - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۷۰۰ تومان

۲۵,۸۳۰ تومان

رابط تبدیلی 110 میلیمتر

رابط سایز : 110 در 63 و 75 و 90 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۵۲,۰۰۰ تومان

۳۱۶,۸۰۰ تومان

رابط تبدیلی 90 میلیمتر

رابط سایز : 90 در 63 و 75 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۲۱۱,۵۰۰ تومان

رابط تبدیلی 63 میلیمتر

رابط سایز : 63 در 32 و 40 و 50 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۸۱,۷۰۰ تومان

۷۳,۵۳۰ تومان

رابط تبدیلی 50 میلیمتر

رابط سایز : 50 در 32 و 40 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۱,۰۳۰ تومان

رابط تبدیلی 40 میلیمتر

رابط سایز : 40 در 25 و 32 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۸۰۰ تومان

۳۲,۲۲۰ تومان

رابط تبدیلی 32 در 20

رابط سایز : 32 در 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۴۰۰ تومان

۱۹,۲۶۰ تومان

رابط تبدیلی 25 در 20

رابط سایز : 25 در 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت نیمه اتومات

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

سه راه تبدیل

سه راه پلی اتیلن جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۱۰۰ تومان

۳۳,۳۹۰ تومان

سه راه ماده 20 در 1/2 اینچ

سه راه پلی اتیلن سایز : 20 در 1/2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۴۰۰ تومان

۱۳,۸۶۰ تومان

سه راه نر 110 در 4 اینچ

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 در 4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۵۰,۷۰۰ تومان

۴۹۵,۶۳۰ تومان

سه راه نر 90

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 در 2 و 1/2 2 و 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۲۴,۵۰۰ تومان

۲۹۲,۰۵۰ تومان