مقایسه

کمربند پلی اتیلن 20 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 20 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۵۰ تومان

کمربند کشویی 63 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

مقایسه

کمربند 250 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 250 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۵۹,۱۰۰ تومان

۱۳۵,۲۳۵ تومان

مقایسه

کمربند 200 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 200 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۱۰۱,۵۷۵ تومان

مقایسه

کمربند 160 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 160 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۹۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۰۲۵ تومان

مقایسه

کمربند 125 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 125 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۵,۴۷۵ تومان

مقایسه

کمربند 110 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 110 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۴۷,۸۰۰ تومان

۴۰,۶۳۰ تومان

مقایسه

کمربند 90 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 90 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۳۶,۳۰۰ تومان

۳۰,۸۵۵ تومان

مقایسه

کمربند 75 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 75 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۲۷,۱۱۵ تومان

مقایسه

کمربند 50 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 50 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۲۰۰ تومان

۱۶,۳۲۰ تومان

مقایسه

کمربند 32 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 32 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

مقایسه

کمربند 25 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 25 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۵۱۰ تومان

۴۳۴ تومان

مقایسه

کمربند 20 در 1/2 اینچ پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 20 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۰۸۰ تومان

مقایسه

کمربند 63 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

کمربند پلی اتیلن سایز : 63 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن پلیران
پلی ران

کمربند پلی اتیلن سایز : 110 تا 250 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

مقایسه

کمربند پلی اتیلن پلیران
پلی ران

کمربند پلی اتیلن سایز : 20 تا 90 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 200 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۷۰۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 160 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 160 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۳۰۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 125 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶۶,۳۰۰ تومان

۵۹,۶۷۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 110 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۰۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 90 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 90 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴۲,۹۰۰ تومان

۳۸,۶۱۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 75 میلیمتر( چهار پیچ ) ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 75 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۸,۳۵۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 63 میلیمتر( چهار پیچ ) ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 63 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

مقایسه

کمربند پلی اتیلن 50 میلیمتر ایران دریپ
ایران دریپ

کمربند پلی اتیلن سایز : 50 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : کمربند پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

کمربند پلی اتیلن

کمربند پلی اتیلن | رابط پلی اتیلن

 

کمربند پلی اتیلن یا کمربند انشعاب پلی اتیلن یا رابط پلی اتیلن عبارت است از دوعدد قطعه نیمدایره فلزی یا پلی‌اتیلن که بروی لوله قرار گرفته و به وسیله دو یا چند عدد پیچ و مهره که بر روی سوراخهای تعبیه شده در دو طرف آن قرار می‌گیرند به هم بسته می‌شوند.

کمربند پلی اتیلن از انواع انشعابگیرهای مورد استفاده میباشد که کررات در کلیه موارد استفاده از لوله های پلی اتیلن نیز پای ثابت پروژه هایی مانند آبرسانی ,آبیاری قطره ای ,کشاورزی و در کل آبرسانی میباشد که در سایزهای ۲۰ میلیمتر الی ۳۱۵ میلیمتر با خروجی های مختلف جهت انشعابگیری موجود و قابل ارائه میباشند .کمربندهای انشعاب پلی اتیلن توسط چهر پیچ در اطراف و دو واشر داخلی محکم و آببندی میگردند در کمربندهای پلی اتیلن در صورت اجرای درست و نصب آن امکان هیچگونه نشتی وجود ندارد و میتوان سالیان متمادی از این کمربندهای انشعاب بهره برداری نمود .بر خلاف ظاهر و نام اتصالاتت پلی اتیلن کلیه اتصالات پلی اتیلن به جهت منعطف بودن از مواد پلی پروپیلن استفاده میگردد که طی فرایندی در انواع مختلف تولید میگردند .

کاربرد کمربند پلی اتیلن

برای ایجاد انشعاب از خطوط لوله پلی اتیلن و پلی پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه نصب کمربند پلی اتیلن

همانطور که از نامشان پیداست به صورت کمربندی حائل روی لوله قرار میگیرند کمربندهای پلی اتیلن از سه بخش تشکیل شده اند یک بخش زیرین و یک بخش فوقانی که این دو بخش توسط واشری که داخل کمربند انشعاب قرار دارد توسط چها پیچ در چهار طرف کمربند پلی اتیلن محکم و آببندی میگردند سپس و در انتهای کار قسمت داخلی نافیه کمربند را که روی لوله قرار گرفته مشخص کرده و لوله اصلی را توسط ابزاری به دقت و به اندازه دهانه نافی به صورت گرد برش میدهند تا بتوان از محل نافی به صورت عمودی انشعابی را در سایزهای مختلف گرفت .معمولا و پس از پایان انشعابگیری نافیه کمربند را با درپوش فلزی یا پلی اتیلن میپوشانند تا هم مانع از ورود جسم خارجی گردند و هم بتوان خط انتقال را توسط آن تست نمود و در نهایت و پس از تست آببندی میتوان از هر نوع قطعه ای اعم از شیر فلکه و یا انواع مغزی جهت انشعابگیری استفاده نمود .

انواع  کمربند انشعابگیری پلی اتیلن

کمربندهای انشعابگیری بسته به نوع مصرف و سایز در چند گروه قرار میگیرند که به ترتیب اولویت در مصرف میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

کمربند پلی اتیلنی در سایزهای ۲۰ میلیمتر الی ۳۱۵ میلیمتر

کمربندهای پلی اتیلنی با مغزی برنجی

کمربند انشعاب آزبست

کمربند انشعاب چدنی و استیل که به صورت فلنجدار نیز قابل ارائه میباشد .

موارد مصرف کمربندهای انشعاب پلی اتیلن

از کمربندهای پلی اتین در موارد مختلفی چون کشاورزی ,انتقال آب شرب شهری و روستایی,آبیاری قطره ای و بارانی و موارد دیگر میتوان بهره جست .اما بیشترین مورد مصرف این محصول در صنعت کشاورزی و آبیاری قطره ای میباشد که جهت نصب انواع رایزر ,آبپاش,شیرآلات ندریجی مانند شیر فلکه و اتصال به لوله  های پلی اتیلن قطره ای یا لوله های تاشو و لی فلت پلی اتیلن .فشار نامی در این اتصالات حداکثر ۱۰ اتمسفر میباشد که این فشار کاری متناسب با نیاز کلی پروژه ها تعریف گردیده است .

سایز کمربندهای پلی اتیلن

همانطور که در بالا گفته شد سایز کمربندهای پلی اتیلن در سایزهای ۲۰ میلیمتر الی ۳۱۵ میلیمتر به صورت استاندارد میباشد که البته در شرکتهای تولیدی گاها تا سایز ۲۵۰ به جهت بار مصرفی کمتری که دارند تولید و عرضه میگردد اما در متریالهای استیل فولاد و چدن این سایز میتواند بسته به نیاز مشتری تا سایز ۱۲۰۰ میلیمتر جهت انشعاب از خطوط مختلف آبرسانی تولید و عرضه گردد .