پمپ فشار قوی

پمپ فشار قوی

 پمپ فشار قوی در واقع یک پمپ گریز از مرکز چند طبقه است که وجود طبقات بیشتر نسبت به پمپ گریز از مرکز معمولی منجر به افزایش فشار و در نتیجه هد شده است. این پمپ ها کاربردهای فرآوانی دارند از جمله برای تهیه آب شهری، پمپاژ آب و زهکشی و آبرسانی در مصارف صنعتی، بوستر پمپ، آبیاری بارانی، پمپاژ کردن آب کندانس شده، پمپاژ کردن آب گرم و سرد تاسیسات صنعتی و البته مورد آخر آتش نشانی است

پمپ فشار قوی از یک محفظه یک پارچه تشکیل شده است که شامل یک محفظه مکش، یک محفظه رانش، و همچنین تعدادی محفظه با توجه به تعداد پروانه تشکیل می شود که در واقع همان طبقات پمپ فشار قوی است. هر یک از طبقات با پیچ بست طبقات به یکدیگر متصل می شوند. در سمت چپ پمپ فشار قوی یک محفظه مکش وجود دارد که سیال از این طریق وارد پمپ شده و سپس وارد پروانه می گردد، همانطور که گفتیم هر پروانه با یک پیچ بست در محفظه خود قرار گرفته است و پشت پروانه یک دیفیوزر قرار می گیرد که کار آن تبدیل سرعت به فشار است. در واقع دیفیوزر ثابت است و پروانه درون آن می چرخد. در سمت چپ پروانه ها کوپلینگ مکانیکی قرار دارد و وظیفه آن نگه داشتن محور سر جای خود در محفظه است تا از هر گونه نشت و خرابی پمپ جلوگیری کند. و در قسمت چپ کوپلینگ مکانیکی چهار یاتاقان وجود دارد که البته به آنها یاتاقان های ضداستهلاک نیز گفته می شود. در هر طبقه سیال پس از مکش به درون پمپ از یک پروانه عبور کرده و در نهایت از سمت راست از لوله رانش خارج می گردد.