پایه هیدرانت

پایه هیدرانت

 

 هیدرانت:  ازجمله تجهیزات ثابت اطفای حریق است. هیدرانت ها را در معابر و خیابان های شهر و محوطه اماکن و تاسیسات بزرگ صنعتی، تجاری، مسکونی و... بر روی حلقه آبرسانی تعبیه شده زیر زمین نصب می کنند. خروجی های شیر هیدرانت عموما یک انشعاب اصلی 4 اینچ برای اتصال به پمپ خودرو آتش نشانی و  2 انشعاب فرعی 2 ½ اینچ برای اتصال شیلنگ های آتش نشانی است.