لوله زهشکی

زهكشي

زهكشي فرآيند خارج كردن آب سطحي اضافي و مديريت سفره آب زيرزميني كم عمق از طريق نگه‌داشت و دفع آب و مديريت كيفيت آب براي رسيدن به منافع دلخواه اقتصادي و اجتماعي است، در حالي كه محيط زيست نيز حفظ شود.

زهكشي در ايران

احداث اولين شبكه‌هاي نوين آبياري و زهكشي در دهه ۱۳۱۰ در جنوب كشور صورت گرفت و اولين زهكش روباز با استفاده از ماشين در حوالي سال ۱۳۳۵ در شاوور خوزستان ساخته شد. در سال‌هاي ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ اولين شبكه زهكشي زيرزميني با استفاده از لوله‌هاي سفالي در دانشكده كشاورزي دانشگاه جندي شاپور واقع در ملّاثاني (رامين) اهواز در وسعتي حدود ۵۰۰ هكتار با نيروي كارگري به اجرا در آمد. در همين سال‌ها بود كه اولين ماشين زهكشي وارد كشور شد. اولين طرح بزرگ زهكشي به وسعت ۱۱۰۰۰ هكتار در هفت تپه به اجرا درآمد.

انواع لوله‌ پلی اتیلن در زهکشی

لوله‌هاي پلی اتیلن در زهکشی طراحي‌هاي مختلفي دارند. يك نوع آن به لوله‌هاي آب با ديواره محكم معروف است  كه ديواره يك دست و كاملا‍ بدون درز و خلل و فرجي دارد، نوع ديگر لوله سوراخ‌دار يا مشبك نام دارد كه روي ديواره آن سوراخ‌هاي ريزي تعبيه شده است. نوعي ديگر از لوله‌ زهكشي، لوله داراي ديواره چين خورده  است. لازم به ذکر است که برای استفاده از لوله های پلی اتیلن در زهکشی بيشتر از نوع دو جداره استفاده مي‌شوند. زيرا اين لوله‌ها استحكام بيشتري دارند و تبخير آب هم در آنها كمتر است. امكان نشت آب نيز بدليل دو جداره بودن بسيار كم است و به سرما و گرما مقاوم هستند.

کاربرد لوله پلی اتیلن در زهکشی

يكي از مهمترين موارد كاربردهاي لوله پلی اتیلن در زهکشی در اراضي كشاورزي به منظور خارج نمودن آب اضافي حاصل از آبياري يا بارندگي مي‌باشد كه جهت ايجاد توازني مناسب بين آب و اكسيژن خاك از يك سيستم زهكش زير زميني استفاده مي‌شود.در نتيجه استفاده از يك سيستم زهكش زير زميني، توازن خوبي بين آب و اكسيژن خاك ايجاد مي گردد.

اين امر باعث بهبود رشد گياه و در نتيجه افزايش توليد محصول مي‌شود. در اراضي كشاورزي كه به دلايل مختلف خاك آنها شور يا قليايي گرديده است، پس از انجام آبشويي نياز به خارج كردن آب حاوي املاح مضر براي خاك و گياه مي‌باشد كه با لوله‌هاي زهكش مشبك انجام مي‌گردد.