سیستم آبیاری قرقره ای با پاشنده بوم گیاه ماشین
گیاه ماشین

سیستم آبیاری قرقره ای نوع دستگاه : سیستم آبیاری قرقره ای - خدمات پس از فروش

سیستم آبیاری قرقره ای با پاشنده گان و بوم RM ایتالیا مدل 690-GX
تجهیزآب کاوه

سیستم آبیاری قرقره ای نوع دستگاه : سیستم آبیاری قرقره ای - طول لوله : 270-400 متر(قابل انتخاب) - میزان آبدهی : 7-30 لیتر بر ثانیه(متغیر) - ضخامت لوله : 90-125 میلیمتر(قابل انتخاب) - شعاع پاشش آب : بسته به نوع پاشنده متغیر است - خدمات پس از فروش

سیستم آبیاری قرقره ای با پاشنده گان و بوم RM ایتالیا مدل 581-GX
تجهیزآب کاوه

سیستم آبیاری قرقره ای نوع دستگاه : سیستم آبیاری قرقره ای - طول لوله : 260-430 متر(قابل انتخاب) - میزان آبدهی : 5-19 لیتر بر ثانیه(متغیر) - ضخامت لوله : 82-100 میلیمتر(قابل انتخاب) - شعاع پاشش آب : بسته به نوع پاشنده متغیر است - خدمات پس از فروش

سیستم آبیاری قرقره ای با پاشنده گان و بوم RM ایتالیا مدل 570-GX
تجهیزآب کاوه

سیستم آبیاری قرقره ای نوع دستگاه : سیستم آبیاری قرقره ای - طول لوله : 220-360 متر(قابل انتخاب) - میزان آبدهی : 4-17 لیتر بر ثانیه(متغیر) - ضخامت لوله : 75-100 میلیمتر(قابل انتخاب) - شعاع پاشش آب : بسته به نوع پاشنده متغیر است - خدمات پس از فروش

قرقره ای با پاشنده بوم

ماشین آبیاری قرقره ای سیستمی است که مزرعه را بصورت نوار آبیاری می کند و برای آبیاری گیاهان کوتاه و بلند در زمینهای رسی و شنی،  هموار و ناهموار استفاده می شود. این ماشین قابلیت تطبیق با اکثر گیاهان زراعی وهمچنین قابل استفاده برای آبیاری زمینهای خرده مالکی می باشد.

ماشین های آبیاری قرقره ای دونوع سیستم آب پاشی دارند:

آب پاش تفنگی (گان) : در این روش آب بصورت کمان تا شعاع 50 متر قابل پخش بوده ومشکلات اصلی استفاده از گان، نیاز به تامین فشار آب بالا درشتی قطرات آب  می باشد. در مناطق بادخیز نیز به دلیل بادبردگی قطرات آب، استفاده از آبپاش تفنگی یا گان مناسب نمی باشد.

بوم (مهپاش) : در این روش آب بصورت خطی توسط آبپاش ها با باند خیس 20 الی 60 متر- بدلیل تنوع عرض بوم در مدل های مختلف- قابل پخش است. در روش استفاده از بوم و مهپاش نیاز به فشار بالا ودرشتی قطرات آب کاملا” رفع شده است. قابلیت تنظیم ارتفاع آبیاری (متناسب با رشد گیاه) انجام کشت های مختلف را میسر کرده و بادبردگی قطرات آب را نیز به حداقل می رساند.

مزایای ماشینهای آبیاری قرقره ای:

 • صرفه جویی درمصرف  آب به  علت هدر نرفتن آب ، ودر نتیجه زیر کشت بردن زمینهای بیشتر
 • آبیاری به اندازه نیاز گیاه وجلوگیری از ایجاد روان آب در مزرعه
 • امکان همزمان آبیاری با کود دهی
 • افزایش سرعت عملیات آبیاری.
 • انجام کشت های مختلف با توجه به قابلیت تنظیم ارتفاع بوم.
 • قابلیت جابجایی ساده توسط تراکتور  از مزرعه ای به مزرعه دیگر
 • شستشوی گیاه به جهت حذف یا کاهش آفات گیاهی
 • افزایش یکنواختی توزیع آب در سطح مزرعه
 • حرکت در اراضی شیب دار(15 درصد) بدلیل قدرت بالای گیر بکس

محدودیت های ماشین های آبیاری قرقره ای:

 • خرید این دستگاه نیاز به سرمایه اولیه دارد
 • برای استفاده از این دستگاه نیاز به آب  تحت فشار می باشد

قسمتهای اصلی ماشین آبیاری قرقره ای:

این ماشینها از قسمت های زیر تشکیل شده است :

 1. شاسی با پوشش گالوانیزه گرم وعمیق تا 80 میکرون
 2. قرقره با پوشش رنگ اپوکسی یا پلی اورتان تا 170 میکرون
 3.  توربین با قابلیت وصل مستقیم به گیربکس از آلومینیوم ALSI91
 4.  گیربکس دارای قابلیت کلاف پیچی دستی بوسیله PTO
 5.  لوله پلی اتیلن براساس استاندارد DIN  وبا چگالی بالا وضخامت ثابت از مواد (PE80) و مقاوم در برابر اشعه UV
 6.  آب پاش تفنگی( گان) با قابلیت شکستن مضاعف قطرات آب وقابلیت تنظیم زاویه آب پاش
 7. بوم( مهپاش) از نوع سازه ای
 8.  سیستم هیدرولیکی جهت بلند کردن ارابه گان یا بوم وپایه های تلسکوپی هیدرولیکی

شیوه کار ماشین آبیاری قرقره ای :

ابتدا دستگاه توسط تراکتور به محل آبیاری منتقل شده و قرقره آن در جهت محل آبیاری قرار می گیرد.

سپس ارابه گان یا مهپاش، از شاسی جدا و به انتهای زمین برده می شود. مرحله بعد اتصال لوله رابط به شیرآبگیر است. با ورود آب تحت فشار به داخل لوله، توربین داخل دستگاه به حرکت درآمده واین حرکت به جعبه دنده و قرقره منتقل می شود و آنرا می چرخاند ، چرخش قرقره باعث می شود تا لوله پلی اتیلن به صورت آهسته دور قرقره جمع شده وارابه را بطرف خود بکشد .

زمانی که ارابه گان یا مهپاش به قرقره رسیدند، آبیاری آن قسمت تمام شده و بطور خودکار، قطع می شود. این کار برای قطعه های بعدی نیز انجام می گیرد تا تمام سطح مزرعه آبیاری شود.