مقایسه

فیلترشن 24 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - افت فشار : 0.75 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵,۱۵۹,۷۰۰ تومان

۴,۶۴۳,۷۳۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 20 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 50 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 0.69 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۱۵۴,۳۰۰ تومان

۳,۷۳۸,۸۷۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 32 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 80 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 140 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 5-9 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۸,۳۳۵,۲۰۰ تومان

۷,۵۰۱,۶۸۰ تومان

فیلتر شن 10 اینچ خودشوینده تمام اتوماتیک AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 10 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 2 bar - افت فشار : 0.6 bar - دبی عبوری : 300 m3/h - خدمات پس از فروش

فیلتر شن 8 اینچ خودشوینده تمام اتوماتیک AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 8 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 2 bar - افت فشار : 0.6 bar - دبی عبوری : 240 m3/h - خدمات پس از فروش

فیلتر شن 6 اینچ خودشوینده تمام اتوماتیک AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 6 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 2 bar - افت فشار : 0.6 bar - دبی عبوری : 145 m3/h - خدمات پس از فروش

فیلتر شن 5 اینچ خودشوینده تمام اتوماتیک AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 5 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 2 bar - افت فشار : 0.6 bar - دبی عبوری : 145 m3/h - خدمات پس از فروش

فیلتر شن 4 اینچ خودشوینده تمام اتوماتیک AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 4 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 2 bar - افت فشار : 0.6 bar - دبی عبوری : 90 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر شن افقی 36 اینچ آرال سو
آرال سو

فیلترشن جنس بدنه : ورق فولادی مخصوص مخازن تحت فشار(ST-37) - قطر دستگاه : 90 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 95 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر شن عمودی 48 اینچ آرال سو
آرال سو

فیلترشن جنس بدنه : ورق فولادی مخصوص مخازن تحت فشار(ST-37) - قطر دستگاه : 120 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 170 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلترشن 48 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 120 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 200 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 13-18 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۱۵,۶۵۰ تومان

۱۵,۲۲۴,۰۸۵ تومان

مقایسه

فیلترشن 120 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 300 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 150 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 10 اینچ - سایز لوله خروجی : 10 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 57-90 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۱۴۷,۸۷۶,۵۰۰ تومان

۱۳۳,۰۸۸,۸۵۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 96 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 240 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 8 اینچ - سایز لوله خروجی : 8 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 40-60 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۹۳۵,۶۰۰ تومان

۶۲,۰۴۲,۰۴۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 76 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 190 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 25-40 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۶۵۹,۹۰۰ تومان

۳۷,۴۹۳,۹۱۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 68 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 170 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 18-25 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۲۵۷,۴۸۰ تومان

۲۴,۵۳۱,۷۳۲ تومان

مقایسه

فیلترشن 60 اینچ آبین گسترشرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 150 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 6 اینچ - سایز لوله خروجی : 6 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 13-18 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۶۶۴,۲۰۰ تومان

۲۳,۰۹۷,۷۸۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 54 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 130 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 215 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 5 اینچ - سایز لوله خروجی : 5 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 13-18 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۹۸,۲۰۰ تومان

۲۱,۲۳۸,۳۸۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 40 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 100 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 175 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 9-13 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۳۰,۷۰۰ تومان

۱۱,۲۷۷,۶۳۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 28 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 70 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 135 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - افت فشار : 0.75 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان

۵,۹۳۵,۵۰۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 16 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 30 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 100 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 0.58 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۰۷,۰۰۰ تومان

۳,۰۶۶,۳۰۰ تومان

مقایسه

فیلترشن 12 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 30 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 100 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - سایز لوله بکواش : 2 اینچ - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۱۱,۶۵۰ تومان

۲,۶۲۰,۴۸۵ تومان

فیلتر شن

فیلتر  شنی تحت فشار  برای خالص سازی آب مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از فیلترها به وسیله ی بستری از شن و ماسه های ریز، به تصفیه آب ورودی به فیلتر می پردازند.
فیلتر شنی تحت فشار  معمولا رسوبات، فلزات، هیدروکربن ها و برخی مواد دیگر از آب جدا می کنند. 

فیلتر شن توانائی حذف ذرات زیر را دارا میباشد:

  1. املاح غیرقابل ترسیب مثل گل ولای و بی کربناتهای محلول در آب
  2. مواد معلقی که بر اثر ریزش مقطعی دیواره چاههای عمیق و حرکت متلاطم رودخانه ها درآب موجود میباشد.
  3. جلبک هایی که در استخر ایجاد میشوند.

    مکانیزم فیلترهای شنی

    در فیلتر های شنی آب ورودی با عبور از بستر سیلیسی که عمدتا از سیلیس های کوارتز با درجه خلوص بالا و ضریب یکنواختی مناسب تشکیل شده اند عبور میکند . سیلیس ها در سه لایه بندی درشت ، متوسط و ریز به ترتیب لایه درشت در کف مخزن ( روی نازل ها) سپس لایه متوسط و لایه ریز در مرحله آخر و روی دولایه قبلی ریخته میشود .
    پس از عبور آب از بستر سیلیس نازل های موجود در کف مخزن فیلتر شن مانع از عبور ذرات عبورکرده از بستر سیلیس خواهند شد و در پایان آب خروجی از فیلترهای شن عاری از ذرات فیزیکی درشت خواهد بود. پس از چند مرحله فیلتراسیون توسط فیلترهای شنی بستر سیلیسی به درجه اشباع خواهد رسید و دراین حالت فیلتر شن در برابر شدت جریان آب عبوری بیشترین میزان حد مجاز مقاومت را خواهد داشت و دراین مرحله نیاز به عملیات شستشوی معکوس یا بکواش خواهد بود .