مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۶۱۰,۷۵۹ تومان

۱,۴۴۹,۶۸۳ تومان

مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۴۶,۶۳۶ تومان

۱,۵۷۱,۹۷۲ تومان

مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۸۶۱,۸۰۴ تومان

۱,۶۷۵,۶۲۴ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری2 اینچ توری 75CM ، مش 120 ورسک اتصال
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - مش : 120 - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری جنس بدنه : فلز - نوع محصول : فیلتر توری - قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۷۶,۸۴۰ تومان

۲,۳۱۹,۱۵۶ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری4 اینچ توری دوبل، بزرگ، مش 120 ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری دوبل بزرگ - مش : 120 - خدمات پس از فروش

۱۲ %
تخفیف

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۷۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری4 اینچ توری دوبل، کوتاه، مش 120 ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری دوبل کوتاه - مش : 120 - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری3 اینچ توری 75CM ، مش 120 ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - مش : 120 - خدمات پس از فروش

۱۲ %
تخفیف

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری2 اینچ توری 60CM ، مش 120 ورسک اتصال
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری - ارتفاع دستگاه : 60 سانتیمتر - مش : 120 - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر پلیمری2 اینچ توری 60CM ، مش 80 ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : فیلتر توری - ارتفاع دستگاه : 60 سانتیمتر - مش : 80 - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مینی فیلتر 2 اینچ توری ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : مینی فیلتر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

مینی فیلتر 1/2 1 اینچ توری ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : مینی فیلتر - سایز ورودی : 1/2 1 - سایز خروجی : 1/2 1 - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

مینی فیلتر 1 اینچ توری ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : مینی فیلتر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

مقایسه

مینی فیلتر 3/4 اینچ توری ورسک
ورسک اتصال

فیلتر توری جنس بدنه : پلیمری - نوع محصول : مینی فیلتر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۰۲,۵۲۰ تومان

۲,۸۸۲,۲۶۸ تومان

مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۵۰,۵۳۰ تومان

۱,۵۷۵,۴۷۷ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۰۸,۹۹۰ تومان

۲,۵۲۸,۰۹۱ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۴۲,۷۲۵ تومان

۲,۲۸۸,۴۵۲ تومان

مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۸۷,۴۴۰ تومان

۱,۶۰۸,۶۹۶ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۳۳۸,۲۲۰ تومان

۳,۰۰۴,۳۹۸ تومان

مقایسه

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۷۵,۱۷۸ تومان

۲,۴۰۷,۶۶۰ تومان

مقایسه

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۸۷,۱۰۰ تومان

۱,۴۲۸,۳۹۰ تومان

فیلتر توری

فیلتر توری دستگاهی است که در آن آب با عبور از توری های استنلس استیل با مش های متفاوت کاملا تصفیه و زلال میگردد و آخرین مرحله فیلتراسیون در یک ایستگاه فیلتراسیون میباشد که پس از آن آب وارد شبکه آبیاری خواهد شد ، بنابراین انتخاب فیلتر توری دارای اهمیت زیادی میباشد. باتوجه به نیاز موجود در ایستگاه فیلتراسیون میتوان نوع فیلتر توری را انتخاب کرد. فیلترهای توری درنوع فیلتر توری دستی و فیلتر توری نیمه اتومات وجود دارند . در فیلترهای توری دستی بکواش ( شستشوی معکوس ) بصورت کاملا دستی و با دخالت مستقیم اپراتور انجام میشود و در فیلترهای توری نیمه اتومات بکواش ( شستشوی معکوس ) با باز و بسته نمودن شیرآلات انجام میشود .

فیلترهای توری یا میکرونی تحت فشار قابلیت جداسازی ذرات و املاح زیر را دارند :

1- جلبک ها و باکتری های فعال در مسیر لاترالها

2- ذرات شن و ماسه میکرونی

3- خاک رس و سیلت های بسیار ریز

4- ناخالصی های شیمیایی تانک کود