مقایسه

فیلتر اسکرین خود شوینده 4 اینچ اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 4 اینچ - جنس بدنه فیلتر : فولاد - جنس فیلتر : استیل 304 - فشار کارکرد : 8 bar - افت فشار : 0.3 bar - دبی عبوری : 100 - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین Luxon آزود ( AZUD )
آزود

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) جنس بدنه فیلتر : فولاد - جنس فیلتر : استنلس استیل - سطح فیلتراسیون : 12000 سانتیمتر مربع - درجه فیلتراسیون : 80 تا 1000 میکرون - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 4 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 4 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 50-110 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین خودشوینده اتوماتیک آرال سو
آرال سو

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) جنس بدنه فیلتر : ST-304 / ST-37 - جنس فیلتر : ST-304 - فشار کارکرد : 10 bar

مقایسه

فیلتر اسکرین خود شوینده 6 اینچ اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 6 اینچ - جنس بدنه فیلتر : فولاد - جنس فیلتر : استیل 304 - فشار کارکرد : 8 bar - افت فشار : 0.3 bar - دبی عبوری : 160 - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین خود شوینده 5 اینچ اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 5 اینچ - جنس بدنه فیلتر : فولاد - جنس فیلتر : استیل 304 - فشار کارکرد : 8 bar - افت فشار : 0.3 bar - دبی عبوری : 120 - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 8 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 8 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 140-320 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 6 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 6 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 140-225 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 5 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 5 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 580-150 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 3 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 3 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 25-55 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین 2 اینچ اتوماتیک خودشوینده AcarMakSan ترکیه
تجهیزآب کاوه

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 2 اینچ - جنس بدنه فیلتر : آهن - جنس فیلتر : استیل ضد زنگ - فشار کارکرد : 1.5 bar - افت فشار : 0.5 bar - دبی عبوری : 20-35 m3/h - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر اسکرین خود شوینده 8 اینچ اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 8 اینچ - جنس بدنه فیلتر : فولاد - جنس فیلتر : استیل 304 - فشار کارکرد : 8 bar - افت فشار : 0.3 bar - دبی عبوری : 180 - خدمات پس از فروش

مقایسه

فیلتر 4 اینچ اسکرین خود شوینده تمام اتوماتیک مدل VTOS O 100/11
چگال آب آرمان

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 4 اینچ - جنس فیلتر : استاندارد AISI 316 جوش داده شده بین دو لایه با استاندارد AISI 316 - کیت کارتریج : سه لایه REPS - سطح فیلتراسیون : 1500سانتی متر مربع - فشار کارکرد : 10 bar - دبی عبوری : 110 مترمکعب بر ساعت

ناموجود

مقایسه

فیلتر 6 اینچ اسکرین خود شوینده تمام اتوماتیک مدل VTOS O 200/35
چگال آب آرمان

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 8 اینچ - جنس فیلتر : استاندارد AISI 316 جوش داده شده بین دو لایه با استاندارد AISI 316 - کیت کارتریج : سه لایه REPS - سطح فیلتراسیون : 5400 سانتی متر مربع - فشار کارکرد : 10 bar - دبی عبوری : 280 مترمکعب بر ساعت - وزن : 70 کیلوگرم - خدمات پس از فروش

ناموجود

مقایسه

فیلتر 8 اینچ اسکرین خود شوینده تمام اتوماتیک مدل VTO O 200/50
چگال آب آرمان

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 8 اینچ - جنس فیلتر : استاندارد AISI 316 جوش داده شده بین دو لایه با استاندارد AISI 316 - کیت کارتریج : سه لایه REPS - سطح فیلتراسیون : 6800سانتی مترمکعب - فشار کارکرد : 10 bar - دبی عبوری : 450 مترمکعب بر ساعت - وزن : 88 کیلوگرم - خدمات پس از فروش

ناموجود

مقایسه

فیلتر 6 اینچ اسکرین خود شوینده تمام اتوماتیک مدل VTOS O 150/35
چگال آب آرمان

فیلتر اسکرین ( خودشوینده ) سایز : 6 اینچ - جنس فیلتر : استاندارد AISI 316 جوش داده شده بین دو لایه با استاندارد AISI 316 - کیت کارتریج : سه لایه REPS - سطح فیلتراسیون : 3300سانتی متر مربع - فشار کارکرد : 10 bar - دبی عبوری : 140 مترمکعب بر ساعت - وزن : 68 کیلوگرم

ناموجود

فیلتر اسکرین (خودشوینده)

فیلتر های اتوماتیک خودشوینده جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids ) تا 10 میکرون و کاهش کدورت آب مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
آب خام با فشار تقریبا 3 الی 4 بار توسط یک پمپ ،به داخل این فیلتر ها پمپاژ می گردد و پس از عبور از یک استرینر به صورت جریان از خارج به داخل ، وارد صافی ها ( SCREEN) شده و از داخل به خارج جریان یافته تا عمل فیلتراسیون صورت پذیرد و ذرات معلق از آب حذف شوند .
به صورت اتوماتیک هر گاه افت فشار جریان ورودی و خروجی ، از میزان تعیین شده در سیستم کنترلی دستگاه افزایش یابد ، سیستم به صورت اتوماتیک همزمان با عمل فیلتراسیون ، بدون اینکه وقفه ای در فرایند تصفیه رخ دهد ، عملیات شستشوی خود را نیز انجام می دهد . میزان مصرف آب مورد نیاز شستشوی این فیلتر ها و زمان مورد نیاز آن در مقایسه با شستشوی معکوس فیلتر های شنی بسیار کم می باشد و بهترین جایگزین برای فیلتر های شنی مخصوصا در دبی های زیاد می باشد .