فواره

آبیاری فواره ای

آبیاری فواره ای ( بابلر ) پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان باریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری اما معمولا کمتر از یک گالن بر دقیقه آبیاری فواره ای نامیده میشود.

دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری میباشد.

بابلر (Bubbler) که معادل فارسی آن «آبفشان» است، جزء گسیلنده‌های آبیاری قطره‌ای محسوب می‌شود و برای آبیاری درختان و باغات بزرگ و قدیمی، آبیاری فضای سبز، گلکاری و بوته‌زارها مناسب است و کاربرد دارد.
از ویژگی‌های خاص و متمایز آن می‌توان قابلیت استفاده در مزارع با کیفیت آب پایین، زمین‌های ناهموار و دامنه کوه‌ها را نام برد.