مقایسه

شیر پروانه ای اهرمی دیسک با روکش
317

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه - جنس دیسک : روکش

۱۰ %
تخفیف

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم
317

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه - جنس دیسک : کروم

۱۰ %
تخفیف

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

شیر پروانه ای اهرمی مخصوص آب های پالپ دار
317

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه ای اهرمی مخصوص آب های پالپ دار - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

شیر پروانه اى پلیمرى دسته فلزى
ویسپار

شیرآلات سایز : از 2 تا 10 اینچ - جنس محصول : پلیمرى دسته فلزى - نوع محصول : شیر پروانه اى پلیمرى دسته فلزى - فشار کارکرد : 6 - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : افت فشار پایین / مقاوم در برابر مواد شیمیایی و نور خورشید / دارای قطعات قابل تعویض

مقایسه

شیر ویفر پروانه ای

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر ویفر پروانه ای - جنس دیسک : ABS - خدمات پس از فروش

مقایسه

شیر کشویی 5 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 5 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 3 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 3 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر پروانه ای چدنی دیسک کروم دسته آلومینیومی ورسک (برندv)
ورسک اتصال

شیرآلات سایز : از 2 تا 10 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه - جنس دیسک : کروم

مقایسه

شیر پروانه پلیمری دیسک ABS دسته پلی آمید ورسک
ورسک اتصال

شیرآلات سایز : از 2 تا 6 اینچ - جنس محصول : پلیمری - جنس دیسک : ABS

مقایسه

شیر پروانه ای فلنج دار سایز 4 اینچ نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 4 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - دمای کاری : 70 - فشار کارکرد : 10 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 2 اینچ زبانه فلزی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : زبانه چدن داکتیل با سیت رینگ های برنزی یا استنلس استیل جهت آب بندی بهتر - دمای کاری : 80 - فشار کارکرد : 10 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 24 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 24 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 20 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 20 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 18 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 18 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 16 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 16 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 14 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 14 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 12 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 12 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 10 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 10 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 8 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 8 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 6 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 6 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 4 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 4 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر کشویی 2 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

مقایسه

شیر یکطرفه دریچه ای 2 اینچ مهاب آب ایرانیان
مهاب آب ایرانیان

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن - جنس محور : استنلس استیل - جنس دریچه : چدن داکتیل - دمای کاری : 10 الی 80 درجه سانتی گراد - نوع رنگ : پودری الکترو استاتیک - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 10 سال خدمات پس از فروش

مقایسه

صافی 2 اینچ مهاب آب ایرانیان
مهاب آب ایرانیان

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن - جنس توری : استنلس استیل - دمای کاری : 10 الی 80 درجه سانتی گراد - نوع رنگ : پودری الکترواستاتیک - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 10 سال خدمات پس از فروش

شیر ویفری(پروانه ای)

شیر ویفری(پروانه ای)

يكي از ساده ‌ترين شير هايي كه كاربرد صنعتي بسیاری دارد شير ویفری می باشد که با نام هایی همچون شیر پروانه ای، شیر پروانه ای بدون فلنج، ویفر تایپ و شیر بدنه باریک نیز شناخته می شود. از این شیر به منظور قطع و وصل یا کنترل جریان سیال استفاده می گردد و به دلیل انواع مختلفی که دارد برای گستره زیادی از سیستم ها کاربرد دارد. طراحی این شیر ها به گونه ای است که پروانه در موقعیت کاملاً باز قرار می گیرد و بهترین شرایط را برای عبور جریان با کمترین افت فشار فراهم می کند. لاستیک آب­بندی در داخل و دو طرف بدنه شیر قرار گرفته و قابل تعویض می باشد که آب­بندی مطمئنی را از هر دو سمت پروانه تأمین می کند. این شیر ها احتیاج به واشر آب­بندی ندارند و استفاده از واشر آب­بندی عملکرد شیر را مختل می نماید ولی برای اطمینان بیشتر باید به دستورالعمل سازنده مراجعه نمود. ضخامت کم شیر که مطابق با استاندارد  ISO 5752  سری ۲۰ می باشد شیر هایی با وزن کم و ابعاد کوچک  به وجود آورده که مشکلات نصب، انبار داری و حمل و نقل را به حداقل می رساند. این شیر ها از سایزهای ۲ اینچ یا ۵۰ میلی متر تا سایز های ۶۰۰ و بالاتر تولید می گردند.

 

 

استفاده از این شیرها برای آب سرد، آب گرم، اسیدها و بازها و خطوط هوا و بسیاری دیگر از سیالات مناسب است. مواد اولیه این محصول پس از تست و تأیید شدن در پروسه تولید قرار گرفته و محصولات در مراحل کنترل اولیه، حین فرآیند و کنترل نهایی پس از تولید، مورد بازرسی و کنترل کیفیت دقیق قرار می گیرند. این مشخصه از شیر ویفری سبب شده است که به سرعت جایگزین شیر های مشابه شده و در روند لوله کشی صنعتی رواج پیدا کند. در ايستگاه نيروي حرارتي، ايستگاه نيروي هيدروليكي، موتورخانه ها، صنايعی چون نفت، گاز، پتروشيمي و لوله كشي آب و فاضلاب از شیر ویفری استفاده می شود. لازم به ذکر است که استفاده از این شیر ها به جای شیر های کشویی در موتوخانه ها موجب کاهش اندازه موتورخانه و نیز کاهش هزینه ها می گردد.

 

از مشخصات فنی و مزایای شیر ویفری می توان به متناسب بودن اندازه و سبکی وزن، افت فشار بسیار کم، قیمت ارزان، قابلیت نصب آسان و ساده، عدم لزوم به تکیه گاه اضافی و استفاده از آن براي بستن و باز كردن و كنترل كردن سيال اشاره نمود.

قیمت شیر ویفری در بازار به عوامل مختلفی همچون نرخ دلار، موجودی بازار، کیفیت، شرکت تولیدکننده و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد. فروش شیر ویفری در بیشتر فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های شیرآلات انجام می شود.

اجزا شیر پروانه‌ای چدنی

شیر پروانه‌ای چدنی دارای بدنه‌ای یک ‌تکه، گرد و کوتاه از جنس چدن است. دیسک این شیرها نیز به شکل دایره‌ای بوده که با چرخش 90درجه‌ای خود عملیات قطع و وصل جریان را برعهده دارند. این دیسک‌ها عموما در مدل‌های فلزی و چدنی از جنس چدن بوده اما در مدل‌های پلیمری از پلیمر پلی‌پروپیلن PP، پلیمری مهندسی ABS و UPVC ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرند. شفت این نوع از شیرآلات از جنس استینلس‌ استیل است و در برابر زنگ‌زدگی مقاوم می‌باشد. دسته شیر پروانه‌ای پلیمری عموما بسته به اندازه و سایز می‌تواند از جنس پلیمری و یا فلزی باشد که توصیه می‌کنیم حین خرید از دسته‌های فلزی خریداری کنید که درصد اطمینان بیشتری را به شما خواهند داد.

اجزا شیر پروانه ای چدنی

مهمترین بخش در شیرهای پروانه‌ای واشر یا لاینر شیرها هستند که به نوعی وظیفه آب‌بندی را بر عهده دارد. لاینرها بر مبنای نوع کاربری آنها در صنایع مختلف، از متریال متفاوتی ساخته می‌شوند. عموما در صنایع آبیاری و کشاورزی لاینرها از پلیمر EPDM ساخته شده اما در موارد صنعتی لاینرها یا لاستیک‌های آنها می‌تواند از جنس VITON باشد که تحمل دمایی بالاتر و مقاومت در برابر خوردگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

نحوه اتصال شیرآلات ‌پروانه‌ای عموما از نوع اتصال فلنجی است که با پیچ و مهره به لوله‌ها و خطوط انتقال جریان متصل می‌گردند. البته روش‌های اتصال دیگری نیز در شیرهای پروانه‌ای چدنی وجود دارند که عمومیت چندانی ندارند.

شیرهای پروانه‌ای دارای مزایای زیادی نسبت به شیرهای ‌توپی و شیرهای دروازه‌ای هستند. این تفاوت‌ها و مزیت‌ها به ‌خصوص در سایزهای بزرگ‌تر بیشتر به چشم می‌خورند. شیرآلات پروانه‌ای چدنی به دلیل قطعات متحرک کمتر استهلاک پایین‌تری داشته و هزینه تعمیر و نگهداری پایین‌تری نیز خواهند داشت.

ویژگی‌ های شیر پروانه ای چدنی

کنترل آسان یکی از ویژگی‌های شیرآلات پروانه ای است. این ویژگی در کنار وزن سبک و افزایش سرعت جریان سیال در زمان کوتاه، موجب محبوبیت این شیرها در صنایع مختلف شده است. این شیرآلات به صورت دو طرفه قابل استفاده هستند. برای افزایش سرعت باز و بسته شدن این تجهیزات، می‌توان از عملگر پنوماتیک و برقی نیز برای آن‌ها استفاده کرد. به دلیل عملکرد ساده، این شیرآلات قطع و وصل بسیار پرمصرف هستند. اگرچه می‌توان از این شیرها برای کنترل جریان سیالات استفاده کرد، توصیه می‌شود تا از آن‌ها با احتیاط برای این کاربرد استفاده شود. زیرا در غیر این صورت عمر این شیرآلات کم خواهد شد. از شیرهای پروانه ای چدنی، در محیط‌های غیر خورنده و در دمای کمتر از 120 درجه سانتی گراد استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی مزایا و معایب شیرآلات چدنی پروانه ای می‌پردازیم.

استانداردهای شیر پروانه ای چدنی

در بین استانداردهای متداول برای شیرآلات صنعتی، استاندارد API 609 به طور خاص برای شیرآلات پروانه‌ای طراحی شده است. در کنار این استاندارد، API 591، استانداردی است که به بررسی مواردی مانند استحکام کششی استم، بدنه و آب‌بندی شیر می‌پردازد. دیگر استاندارد پرکاردبرد، API 598 است که بازرسی شیر، محل بازرسی، تست فشار و نحوه اعمال فشار تست را بررسی می‌کند استاندارد API 600 نیز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌شود. در کنار این استانداردها، دو استاندارد IGS و IPS نیز استفاده می‌شوند، زیرا با شرایط ایران تناسب بیشتری دارند.

کاربرد شیر‌ پروانه‌ای چدنی

 • کنترل جریان‌ آب در سیستم آبیاری کشاورزی
 • کنترل جریان‌ سیال در صنایع مختلف از قبیل پتروشیمی و…
 • خدمات فشار بخار و دماهای بالا
 • کنترل جریان در تصفیه خانه‌ها و آب‌های آشامیدنی
 • کنترل جریان در ابتدای مسیر شبکه‌ها

مزایای استفاده از شیرهای پروانه‌ای چدنی

 • طراحی مناسب با حجم کم که در مقایسه با محصولات مشابه فضای کمتری را اشغال می‌کند
 • وزن مناسب به خصوص در مدل‌های پلیمری
 • سهولت در نصب و اجرا
 • سهولت دسترسی به سایزهای متنوع و اندازه‌های مختلف از سایز 2 اینچ به بالا
 • افت فشار کمتر نسبت به شیر دروازه‌ای (گیت ولو)

اتصالات چدنی چیست؟

اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود.

اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند. 

اتصالات چدنی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. اتصالات چدنی فلنج دار
 2. اتصالات چدنی فاضلابی

تمامی اتصالات فلنج دار چدنی به صورت یک تکه تولید می شود و دو طرف آنها و در سه راه ها سه طرف آنها و در چهار راه چها طرف آنها دارای فلنج می باشند. این اتصالات به وسیله پیچ و مهره به لوله و دیگر اتصالات متصل می شون.

اتصالات فاضلابی داری یک سر کاسه ای شکل و نسبت به سایز بدنه کمی بزرگتر می باشد که لوله چدنی و دیگر اتصالات داخل سر کاسه ای قرار می گیرند و به وسیله سرب و کناف به یکدیگر متصل می شوند. این لوله و اتصالات از سایز 2 اینچ الی 8 اینچ تولید می شوند

مشخصات اتصالات چدنی

اتصالات چدنی اغلب در سیستمهای آب و لوله کشی های منتقل کننده اب و فاضلاب بکار برده میشوند و برای متصل کردن لوله های چدنی، شیرالات چدنی و دیگر اتصال ها به یکدیگر بکار میروند. اتصالات چدنی دارای سایز های و ابعاد گوناگونی هستند که بر اساس درخواست مشتریان در اختیار آنها قرار داده میشوند.

کاربرد این اتصالات هم متناسب با ساختمان آنها متفاوت میباشد. مثلا اتصالات فلنجدار چدنی جهت متصل کردن لوله های چدنی، شیرآلات چدنی، سیستمهای منتقل کننده اب و فاصلاب بکار برده میشوند. این اتصالات فلنجدار در اندازه های ۵۰میلیمتر الی ۴۰۰میلیمتر هستند و با فشارکاری ۱۰ و ۱۶ بار ارائه میشوند.

 

 

انواع اتصالات چدنی

اتصالات چدنی از نظر ساختمان آنها در چند نوع زیر موجود میباشند:

 • زانو فلنجی
 • سه راهی فلنجی
 • تبدیل فلنجی
 • دریچه چدنی
 • کمربند چدنی

مزایای اتصالات چدنی

 1. اتصالات چدنی در ساختار خود دارای الیاژ های چدن که دارای ۹۵% آهن، کربن و سیلیسیم میباشد هستند. به همین علت این اتصالات در برابر ساییدگی، ضربات و اکسیده شدن بسیار مقاوم هستند و همچنین در شرایط خورنده نیز میتوانند به خوبی مقاومت کنند.
 2. تولید کمترین میزان سر و صدا
 3. قیمت مناسب و نصب مقرون به صرفه
 4. کاربردهای گوناگون همچون تخلیه فاضلابها و لوله کشی هواکش ها و غیره