شیر بکواش هیدرولیکی 3 اینچ آرال سو
آرال سو

شیر بک واش سایز : 3 اینچ - جنس محصول : جنس بدنه چدن خاکستری با روکش رنگ اپوکسی - نوع محصول : شیر هیدرولیکی بکواش - فشار کارکرد : 10 bar

شیر بکواش هیدرولیکی 4 اینچ آرال سو
آرال سو

شیر بک واش سایز : 4 اینچ - جنس محصول : جنس بدنه چدن خاکستری با روکش رنگ اپوکسی - نوع محصول : شیر هیدرولیکی بکواش - فشار کارکرد : 10 bar

شیر بکواش

شیر بکواش هیدرولیکی یک شیر سه راهی T شکل است.این نوع شیر عملکرد هیدرولیکی دارد و می توان از آن برای شستشوی برعکس (بکواش) در سیستم های فیلتراسیون استفاده کرد، این شیر میتواند در دو حالت عمل کند:
1 : حالت فیلتراسیون : آب از دریچه وردی داخل شده و از دریچه خروجی به سمت فیلتر می رود. دیافراگم در اصر فشار آب ورودی به سمت بالا حرکت میکند.
2- حالت بکواش: دریچه ورودی بسته شده و دریچه عروجی باز میشود. بنابراین، جهت جریان آب معکوس شده و آب از دریچه خروجی به بیرون تخلیه می شود و عمل بکواش صورت میگیرد. نیروی آبی که وارد محفظه بالایی می شود به همراه نیروی فنر دیافراگم را به پایین هل داده و باعث بسته شدن ورودی می شود. فرایند بکواش به صورت اتوماتیک ( با استفاده از شیر سلنویید) و دستی( شیر دستی سه راهی) قابل انجام است