شافت هیدرانت

شافت هیدرانت

 

یکی از اجزاء مهم در سسیتم های اطفاء حریق هیدرانت می باشد.

حداقل فشار لازم در سیستم ها و شبکه های اطفاء جهت تامین مقدار آب مورد نیاز هیدرانت ها متفاوت می باشد.