مقایسه

زانو پیچی پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : از 20 تا 63 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : زانو پیچی - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۸۳۰ تومان

مقایسه

زانو نیوفیت پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 63 تا 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۴۸,۴۰۰ تومان

مقایسه

زانو ماده پلیران
پلی ران

زانو سایز : از سایز 20 میلیمتر تا 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

زانو نر پلیران
پلی ران

زانو سایز : از سایز 20 میلیمتر تا 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

زانو مساوی پلی اتیلن پلیران
پلی ران

زانو سایز : از سایز 20 میلیمتر تا 125 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

مقایسه

زانو مساوی جوشی 90 درجه 10 اتمسفر پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 10 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۶۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

مقایسه

زانو مساوی جوشی 90 درجه 6 اتمسفر پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 63 تا 200 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

مقایسه

زانو پلیمری دوسر ساده اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 2 اینچ - جنس محصول : پلیمر - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۵۰ تومان

مقایسه

زانو پلیمری چپقی اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 2 و 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلیمر - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۸,۷۰۰ تومان

مقایسه

زانو ماده پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 20 ، 25 ، 63 ، 75 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۵,۸۶۵ تومان

مقایسه

زانو نر 110 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 110 در 3 و 4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۲۳,۳۰۰ تومان

۱۸۹,۸۰۵ تومان

مقایسه

زانو نر 90 در 3 اینچ پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 90 در 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

زانو نر 75 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 75 در 2 و 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۱۶,۵۰۰ تومان

۹۹,۰۲۵ تومان

مقایسه

زانو نر 63 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 63 در 1/2 1 و 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۴۹,۷۰۰ تومان

۴۲,۲۴۵ تومان

مقایسه

زانو نر 50 در 1/2 1 اینچ پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 50 در 1/2 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۷۰۰ تومان

۲۹,۴۹۵ تومان

مقایسه

زانو نر 40 در 1/4 1 اینچ پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 40 در 1/4 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۲۱,۷۰۰ تومان

۱۸,۴۴۵ تومان

مقایسه

زانو نر 32 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 1/2 ، 3/4 و 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۰,۷۹۵ تومان

مقایسه

زانو نر 25 در 3/4 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 25 در 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۷,۷۰۰ تومان

۶,۵۴۵ تومان

مقایسه

زانو نر 20 در 1/2 پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو سایز : 20 میلیمتر در 1/2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۶,۱۰۰ تومان

۵,۱۸۵ تومان

مقایسه

زانو ماده 40 در 2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : 40 میلیمتر در2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۷۵۰ تومان

مقایسه

زانو ماده 32 در 1 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : 32 میلیمتر در1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۹۰ تومان

مقایسه

زانو ماده 25 در 3/4 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : 25 میلیمتر در 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۱۳۵ تومان

مقایسه

زانو ماده 20 در 1/2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : 20 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۶,۳۵۱ تومان

مقایسه

زانو نر 63 در 2 پلی اتیلن ایران دریپ
ایران دریپ

زانو سایز : 63 میلیمتر در 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - فشار کارکرد : 6 bar - خدمات پس از فروش

۱۳ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۲,۶۳۰ تومان

زانو

زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن یکی از انواع اتصالات پلی اتیلن میباشد که جهت انحراف دادن به سیال داخل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار میگیرد .زانوهای پلی اتیلن در انواع ۴۵ درجه و ۹۰ درجه ساخته و تولید میشوند .نوع اتصال در انواع زانوهای پلی اتیلن به سه صورت امکان میپذیرد :

  • زانو جوشی پلی اتیلن (۴۵ درجه و ۹۰ درجه ) جوشی به صورت لب جوش یا BW که ساده ترین نوع اتصال در مقوله ی اتصالات پلی اتیلن است .
  • زانو جوشی پلی اتیلن (۴۵ و ۹۰ درجه) الکتروفیوژن که به صورت حرارت دادن به المنتها یا مفتولهای داخلی این نوع اتصال که جریان الکتریسیته در گداخته شدن مواد پلی اتیلن دخیل میباشد به یکدیگر متصل میشوند و از لحاظ استحکام و آببندی در رتبه ی نخست قرار دارند و بیشتر در مواردی چون انتقال گاز مورد استفاده قرار میگیرند و در موارد استفاده در انتقال آب محدود هستند و این مورد به جهت قیمت بالای این اتصالات در مقایسه با انواع لب جوش و یا اورینگی است .زانو پیچی یا رزوه ای پلی اتیلن که توسط رزوه های تعریف شده در داخل و خارج این نوع از زانو و توسط اورینگهای داخلی آببندی و محکم میشوند.
  • زانوهای پلی اتیلن در انواع ذکر شده تولید میگردند که در دو مورد ذکر شده یعنی زانو الکتروفیوژن و زانوهای پیچی یا رزوه ای فشار کاری به ترتیب ۱۶ اتمسفر و ۱۰ اتمسفر است و به یکشکل و در انواع ۴۵ درجه و ۹۰ درجه بسته به نوع مصرف مورد استفاده قرار میگیرند .

اما در زمینه زانو های جوشی پلی اتیلن شرایط به گونه ای دیگر است در اینگونه از زانئها همانطور که اشاره شد زانوهای جوشی لب جوش یا بالت ولد bw اتصال به صورت لب جوش و توسط اتو و دستگاه جوش پلی اتیلن که وظیفه ذوب کردن دو لبه را دارد انجام میپذیرد ولی موردی که وجه تمایز این نوع اتصال با انواع دیگر دارد نوع فشار کاریست که تعیین کنند است .زانوهای پلی اتیلن در انواع آبرسانی ,فاضلاب ,کشاورزی و موارد دیگر از این دست مورد استفاده قرار میگیرند که هر کدام از این موارد مصرف دارای فشار بار مختص به خود میباشد .این نوع فشار ها عبارتند از :

  • زانو جوشی با فشار بار ۴ اتمسفر که در مقوله فاضلاب بیشتر مور استفاده قرار میگیرد
  • زانو جوشی با فشار ۶ اتمسفر ۱۰ اتسفر و ۱۶ اتمسفر که در موارد مختلفی چون کشاورزی آبرسانی و اتفای حریق مورد استفاده قرار میگیرند

سایز بندی انواع زانو های پلی اتیلن

زانوهای پلی اتیلن در انواع ذکر شده و در سایزهای متناسب با نیاز هر پروژه و در اتمسفرهای مور نظر تولید میگردند که به ترتیب و نوع درجه در سایزهای زیر تولید و ارائه میگردند .

  • زانو پیچی پلی اتیلن : این نوع از زانو های پلی اتیلن در سایزهای ۲۰ میلیمتر الی ۱۲۵  میلیمتر یعنی ۵ اینچ و در فشار کاری حداکثر ۱۰ اتمسفر  تولید میگردند .
  • زانو جوشی پلی اتیلن در انواع ۴۵ و ۹۰ درجه تولید میگردند و محدوده سایزی خاصی ندارند و از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۲۰۰۰ میلیمتر در انواع اتمسفر ها بین ۴ اتمسفر الی ۳۲ اتمسفر تولید میگردند .
  • زانو الکتروفیوژن پلی اتیلن : محدوده ی کاری این نوع از اتصالات بین ۲۰ میلیمتر الی ۲۵۰ میلیمتر به صورت معمول و فشار کاری ۱۲٫۵ تمسفر و ۱۶ اتمسفر است .