رینگ

                                                              رینگ

بزرگترين مشكل يك آبياري قطره اي، گرفتگي قطره چكان هاي سيستم آبياري است. استفاده از رينگ، يك روش جديد براي كاهش رسوبات شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي است. تاثير رينگ بر اساس اثرگذاري بر نوسانات مولكولي املاح موجود در آب است. استفاده از رينگ موجب كاهش گرفتگي قطره چكان ها مي شود.

رینگ های فلزی با ضخامت های مختلف و کیفیت های متنوع جهت استفاده در فلنج های پلی اتیلن  وتجهیزات دستگاه تزریق اتصالات پلی اتیلن و برای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن به کار میرود.