رگلاتور

رگلاتور چیست؟

رگلاتور برای تنظیم یا حفظ فشار مایع در یک کانال تأمین با طیف وسیعی از مقادیر فشار استفاده می شود.

 

رگلاتور از شیر اصلی و یک پیلوت تشکیل شده است. شیر اصلی جریان را از طریق خط لوله اصلی کنترل می کند و پیلوت با توجه به جریان سیال در طول خط لوله ، کار شیر اصلی را کنترل می کند.

جریان سیال وارد شده به شیر از طریق ورودی به عنوان بالادست شناخته می شود و از شیر از طریق فشار پایین خارج می شود.

تا زمانی که جریان پائین در شرایط تقاضای جریان نباشد ، رگلاتور بسته می شود و پیلوت نیز بسته می ماند.

هنگامی که تقاضای جریان در فشار خروجی وجود دارد ، زیر فشار تنظیم شده می رسد و پیلوت شروع به باز شدن می کند.

رهاسازی آب از محفظه دیافراگم باعث می شود شیر اصلی باز شود. و مایعات از طریق شیر اصلی شروع به گردش می کنند.