مقایسه

رابط تبدیلی 75 میلیمتر

رابط سایز : 75 در 50 و 63 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 110 میلیمتر

رابط سایز : 110 در 63 و 75 و 90 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۴۱۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 90 میلیمتر

رابط سایز : 90 در 63 و 75 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۲۸۳,۵۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 63 میلیمتر

رابط سایز : 63 در 32 و 40 و 50 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۹۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 50 میلیمتر

رابط سایز : 50 در 32 و 40 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 40 میلیمتر

رابط سایز : 40 در 25 و 32 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵۱,۰۰۰ تومان

۴۵,۹۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 32

رابط سایز : 32 در 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

مقایسه

رابط تبدیلی 25

رابط سایز : 25 در 20 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۹۰۰ تومان

مقایسه

رابط مساوی

رابط سایز : 20 تا 110 میلیمتر - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط مساوی - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 110
اصفهان پلاست

رابط سایز : 110 در 2 و 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹۷,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 90
اصفهان پلاست

رابط سایز : 90 در 2 و 1/2 2 و 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 75
اصفهان پلاست

رابط سایز : 75 در 1/2 1 و 2 و 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 63
اصفهان پلاست

رابط سایز : 63 در 1/2 1 و 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 40
اصفهان پلاست

رابط سایز : 40 در 1/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 32
اصفهان پلاست

رابط سایز : 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 25
اصفهان پلاست

رابط سایز : 25 در 3/4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

مقایسه

رابط نر 20
اصفهان پلاست

رابط سایز : 20 در 1/2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط نر - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۹۸۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 110
اصفهان پلاست

رابط سایز : 110 در 3 و 4 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۲۷۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 90
اصفهان پلاست

رابط سایز : 90 در 2 ، 1/2 2 ، 3 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 75

رابط سایز : 75 در 2 ، 1/2 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 63

رابط سایز : 63 در 1/4 1 ،1/2 1 ، 2 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۷۱,۱۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 50
اصفهان پلاست

رابط سایز : 50 در 1/2 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۴,۹۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 40

رابط سایز : 1/4 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط ماده 32

رابط سایز : 1/2 ، 3/4 ، 1 اینچ - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط ماده - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان

رابط پلی اتیلن

رابط پلی اتیلن چیست

لوله های پلی اتیلن به شکل های مختلف به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند که یکی از این راه ها استفاده ازاتصالاتی با عنوان رایط پلی اتیلن می باشد. رابط های پلی اتیلن همانطور که از نامشان پیداست وظیفه ارتباط دو لوله به یکدیگر را دارند منتهی این ارتباط به راحتی و با اتصالی تحت عنوان رابط پلی اتیلن برقرار می گردد که در مقایسه با انواع جوشی و فلنجی بسیار ساده و در عین حال ایمن می باشد. رابط های پلی اتیلن توسط یک اورینگ و اتصال مهره ماسوره ای یا رزوه ای توسط یک واشر آببندی و اجرا می شوند محدوده ی فشار کاری در این اتصالات ۱۰ اتمسفر می باشد که درمقوله ی کشاورزی بسیار کارامد است.

رابط مساوی پلی اتیلن

رابط مساوی پلی اتیلن در دسته ی اتصالاتی است که دارای دو سر خروجی مساوی بوده و برای اتصال لوله های پلی اتیلن و کامل نمودن آب بندی، و اتصال لوله ها به انواع اتصالات دیگر کاربرد دارد. این رابط ها جزو اتصالات پیچی بوده و دو مهره و ماسوره، اورنگ و اسپلیت جزو اجزای اصلی بوده که بر روی استوانه ی اصلی قرار میگیرند. این رابط ها در آبیاری ها و انتقال آب و در خطوط انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی کاربرد دارند. این رابط ها از مقاومت بالای فیزیکی و مقاومت بالا به مواد خورنده برخوردار بوده و در برابر اشعه های افتاب به مدت طولانی آسیب پذیر نمی باشند.

این اجزا در رابط پیچی مساوی پلی اتیلن باعث می شود که دو لوله پلی اتیلن به صورت پیچی به هم متصل شوند و به طور کامل آب بندی شوند.

اتصالات پیچی پلی اتیلن به دلیل نوع اتصال، دارای نصب سریع و آسان است و سرعت کار را در سیستم آبیاری قطره ای بالا می برد.

مشخصات فنی رابط پیچی مساوی پلی اتیلن

مشخصات فنی رابط پیچی مساوی پلی اتیلن شامل بدنه پلی پروپیلن کوپلیمر، سرپیچ پلی پروپیلن کوپلیمر، اسپلیت پلی استال و بوشینگ پلی اتیلن است.

اورینگ  نیتریت رابر، رینگ تقویت از جنس گالوانیزه سایز ۱ تا ۴ اینچ، پیچ و مهره ها گالوانیزه یا استنلس استیل است.

یکی دیگر از مشخصات فنی رابط پیچی مساوی پلی اتیلن این است که برای استفاده از آب داغ طراحی نشده و در مسیر لوله کشی با لوله های پلی اتیلنی از دمای متعارف استفاده می شود.

اتصالات پیچی پلی رود اتصال با استانداردهای بین المللی تولید شده و کیفیت محصول در آزمایشگاه کارخانه و زیر نظر بخش کنترل کیفیت پلی رود مورد آزمایش قرار می گیرند.

مواد اولیه استاندارد در تولید رابط پیچی مساوی پلی اتیلن موجب می شود در برابر مواد شیمیایی مقاوم بوده با استفاده از قطعات لاستیکی مقاومت آن افزایش می یابد.

برای نصب باید انتهای لوله های مورد نظر را کامل تمیز کرده سپس قطعات اتصال به ترتیب روی لوله نصب شود.

مزایای رابط پیچی مساوی پلی اتیلن

از مزایای رابط پیچی مساوی پلی اتیلن می توان به قابلیت اتصال سریع و آسان، سهولت در باز و بسته شدن و پلی اتیلن مرغوب و مقاوم در برابر فشار و ضربه اشاره کرد.

مقاومت در برابر رطوبت و خورندگی، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و اشعه مادون قرمز و همچنین قیمت مناسب و مقرون به صرفه از مزایای مزایای رابط پیچی مساوی پلی اتیلن است.

یکی دیگر از مزایای رابط پیچی مساوی پلی اتیلن این است که دارای دو سر خروجی مساوی است.

برای کامل نمودن آب بندی و اتصال لوله های پلی اتیلن کاربرد دارد.

این محصول در آبیاری، انتقال آب، خطوط انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی کاربرد دارد.

 

 • در برابر ضربه و فشار مقاومت مناسبی دارد
 • آسان بودن نصب این اتصال از ویژگی های بسیار مهم آن است
 • در برابر مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارد
 • در برابر عوامل محیطی مثل نور خورشید و …. مقاوم است
 • جریان را به خوبی انتقال می دهد

کاربرد رابط پیچی مساوی پلی اتیلن

کاربرد رابط پیچی مساوی پلی اتیلن برای شبکه ‌های آبرسانی آب شرب شهری و روستایی و سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ ای و بارانی در کشاورزی است.

شبکه ‌های آبرسانی غیرشرب و فضای سبز خانگی، پارک‌ ها و بوستان‌ ها نیز موارد کاربرد رابط پیچی مساوی پلی اتیلن هستند.

نصب این محصول در تاسیسات انتقال مواد شیمیایی، اسیدی و قلیایی و آبرسانی و فاضلاب صنعتی کاربرد دارد.

کاربرد رابط پیچی مساوی پلی اتیلن برای محل‌ هایی است که امکان دسترسی به برق نباشد یا پروژه هایی که تغییر می کنند.

 

در صنایع مختلف به ویژه کشاورزی , آبرسانی , آبیاری قطره ای و …… می توانید رابط مساوی را مشاهده کنید

 • اتصال لوله های پلی اتیلن به یک دیگر
 • تغییر جهت مسیر لوله کشی و خط لوله

شما مصرف کنندگان گرامی باید در هنگام خرید و نصب این اتصال به نکات زیر توجه کنید تا راندمان خود را بالا برده و بهترین کیفیت را برای خود به ارمغان آورید‌ :

 • رابط مساوی با سایز متناسب با عملیات خود تهیه کنید.
 • از سالم بودن و درست باز و بسته شدن اتصالات پیچی مطمئن شوید.
 • پس از خرید در هنگام نصب این اتصال از به درستی متصل نمودن آن اطمینان حاصل فرمایید.
 • درست متصل ننمودن این اتصال می تواند موجب هدر رفت آب شده و شمارا به کیفیت دلخواه نرساند.
 • درهنگام نصب این اتصال می توانید برای آب بند کردن کامل از نوار تفلن استفاده نمایید.

رابط تبدیلی پلی اتیلن

رابط تبدیلی پلی اتیلن یا رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند. رابط هایی که در لوله کشی های خطوط انتقال برای وصل کردن دو لوله پلی اتیلن به همدیگر کاربرد دارد.

این اتصالات عموما برای سیستم‌های آبرسانی و آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغات استفاده می‌شود و در سیستم‌های آبیاری به تعداد زیاد مورد نیاز می‌باشند اتصال کاهنده به صورت تزریقی تولید می‌شوند و در ایران عموما از مواد مرغوب و درجه یک جهت تولید آنها استفاده نمی‌شود.

اتصال نامساوی برای کاهش و یا افزایش لوله پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد و ضمن اتصال دو لوله به یکدیگر لوله قطر کوچکتر را به لوله قطر بزرگتر و یا بلعکس متصل می نماید.

 

 

مزایای رابط تبدیلی پلی اتیلن

 • دارای سایز متفاوت در دو طرف رابط برای کاهش و یا افزایش سایز
 • مقاوم در برابر رطوبت و خورندگی
 • دارای آب بندی کامل با استفاده از اورینگ موجود در آن
 • مقاوم در برابر فشار و ضربه
 • قابلیت اتصال سریع و آسان
 • قیمت بسیار مناسب نصبت به اتصالات فولادی و غیره
 • دارای وزن سبک و حمل آسان

 

اجزاء تشکیل دهنده رابط تبدیل پلی اتیلن


رابط تبدیل پلی اتیلن از اجزاء زیر تشکیل شده است:

1_سرپیچ2 عدد_در دو سایز متفاوت
2_بدنه اصلی1 عدد
3_بوشینگ2 عدد_در دو سایز متفاوت
4_اسپلیت2 عدد_در دو سایز متفاوت
5_اورینگ2 عدد_در دو سایز متفاوت

ویژگی و کاربرد رابط تبدیل پلی اتیلن


1_قابل استفاده در بخش صنعت، تولید و انتقال مواد شیمیایی به علت مقاومت بالا و ساختار پلیمری

2_مقاومت بالا در مقابل نورخورشید به علت داشتن خاصیت آنتی یووی

3_قابل استفاده در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی

4_قابل استفاده در بخش آب شهری و روستایی مخصوصا گرفتن انشعاب مشترکین و نصب کنتور آب

5_قابل نصب بر روی کلیه لوله های پلی اتیلن استاندارد

6_دارای طول عمر بالا

7_قیمت مناسب

8_نصب بسیار راحت و آسان

9_آب بندی مناسب (با استفاده از آچار پلیمری)

 

نحوه اجرا

اتصالات کوپلی ، اجرای بسیار آسانی دارد و تجهیزات زیادی نمیخواهد. این اتصالات معمولا با آچاهار های معمولی لوله گیر پلی اتیلن اجرا می‌شود. برای انجام این نوع کار ابتدا باید کوپلر یا پیچ این تبدیل را روی لوله انداخت. سپس باید واشر و لوله گیر را در روی لوله قرار داد و پس از این کاربه بستن کوپلینگ ها اقدام کرد. معمولا سیستم لوله کشی کوپلی برای مصارف کشاورزی استفاده میشود. به علت اینکه تعویض و تعمیر این لوله ها برای کشاورز ساده تر است، این نوع لوله کشی برای زمین های کشاورزی بسیار توصیه شده است.

 

رابط نر پلی اتیلن

اتصال نر پلی اتیلن اتصالی است که از طریق رزوه و بدون نیاز به جوش به یکدیگر متصل ­میشو د. این اتصال در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا در اشکال گوناگون متناسب با استاندارد های بین المللی تولید می شود. از مزایای اتصالات پیچی می توان به نصب آسان، قابلیت تعویض، عدم نشتی و قابلیت استفاده چند باره از این اتصالات اشاره کرد. اتصال نر برای متصل نمودن لوله‌های پلی اتیلن به اتصالات رزوه‌ای مانند: بوشن، شیرآلات و … استفاده می‌شود. از این رو این اتصال شامل دو سر است که یک سر اتصال نر به شکل رابط و سر دیگر به صورت رزوه می‌باشد.

 

اتصال نر از 5 قسمت تشکیل شده اند:

1.بدنه

2.سرپیچ

3.اسپیلیت

4.بوشینگ

5.ارینگ

ویژگی اتصال نر پلی اتیلن :

 • مقاوم در برابر مواد خورنده
 • مقاوم در برابر اشعه UV
 • مقاوم در برابر ضربه
 • مقاوم در برابر فشار بالا
 • نصب آسان
 • با دوام
 • ایجاد یک آب بندی مناسب و با دوام در سیستم لوله کشی
 • وزن کم
 • مقاومت در مقابل سایش
 • خاصیت جریان پذیری عالی دارند

 

در پروژه‌های لوله کشی و انتقال مواد سیال، اتصلات مختلفی استفاده می‌شوند. تا قبل از استفاده از متریالی به نام پلی اتیلن، بیشتر لوله‌ها فلزی و یا بوتنی بودند. حمل این لوله‌ها بسیار سخت بود و همچنین مشکلات زیادی برای سایش، زنگ زدگی و… ایجاد می‌کردند. به همین دلیل به مرور زمان ماده شیمیایی به نام پلی اتیلن تولید شد تا لوله‌ها و اتصالات خاصی را با استفاده از آن تولید کنند.

این اتصالات وزن کمتری نسبت به دیگر انواع اتصالات فلزی و… دارند. در نتیجه حمل و نقل و بارگیری و نصب آنها آسان‌تر خواهد بود. این اتصالات در مقابل دمای بسیار پایین مقاوم هستند. استحکامشان نیز بالاست و فشارهای زیادی را نیز می‌توانند تحمل کنند.

این اتصالات در مقابل هر عامل خارجی اعم از ضربه و فشار مقاومت زیادی دارند. بنابراین در یک پروژه با وجود این اتصالات نیازی به خرید مجزای تجهیزات ضد ضربه و… نیست. ضمن اینکه این اتصالات، ضایعات اجزا را می‌توانند به صفر برسانند. این ویژگی دلیل بسیار مهمی برای جایگزین کردن اتصالات پلی اتیلن با انواع اتصالات و لوله‌های فلزی و بتنی است.

کاربرد:

اتصال نردر کشاورزی و سیستم های آبرسانی کاربرد بسزایی دارد.

 

رابط ماده پلی اتیلن

اتصال ماده پلی اتیلن برای وصل کردن لوله پلی اتیلن به اتصالات رزوه‌ای (مانند: مغزی ، رایزر و …) استفاده می‌شود. به دلیل این که اتصالات پیچی از جمله رابط یکسر رزوه  به منظور استفاده از آب و سیال داغ طراحی نشده‌اند، در مسیر لوله‌های پلی اتیلن می‌بایست از دمای متعارف استفاده شود تا از آسیب به آن‌ها جلوگیری نمود.

روش استفاده از رابط ماده پلی اتیلن

قبل از نصب رابط یکسر دنده  انتهای لوله های پلی اتیلن مورد نظر را کاملاً تمیز نموده سپس قطعات اتصال را به ترتیب بر روی لوله نصب نمائید. قبل از محکم نمودن مهره از جا افتادن صحیح تمامی قطعات اطمینان حاصل نمائید و جهت بستن اتصال از آچاری استفاده نمائید که طول دسته آن از ۴۶ سانتیمتر بیشتر نباشد.

برای اطمینان از آب بندی اتصال می‌توانید از نوار تفلون استاندارد نیز استفاده نمائید. رابط یکسر دنده  از سایز 1/2 الی 5 اینچ یا از سایز 20 الی 125 میلیمتر تولید می شود، و در سایز های بالاتر از اتصالات جوشی پلی اتیلن استفاده می شود.

رابط یکسر رزوه از داخل به دلیل دارا بودن اورینگ ضمن اتصال بسیار ساده و راحت خیلی خوب آب بندی می شود و معمولا نیازی به لوازم آب بندی ندارد.

 

اتصال ماده پلی اتیلن برای وصل کردن لوله پلی اتیلن به اتصالات رزوه‌ای (مانند: مغزی ، رایزر و …) استفاده می‌شود. به دلیل این که اتصالات پیچی از جمله رابط یکسر رزوه  به منظور استفاده از آب و سیال داغ طراحی نشده‌اند، در مسیر لوله‌های پلی اتیلن می‌بایست از دمای متعارف استفاده شود تا از آسیب به آن‌ها جلوگیری نمود. در صورت رعایت استاندارد و کیفیت در هنگام تولید، این اتصالات در دمای زیر صفر قابل استفاده می‌باشند. اتصالات پلی اتیلن از تنوع زیادی بر خوردار می باشد و این امر اصتفاده از این اتصالات و لوله پلی اتیلن را بسیار آسان و کار بردی می کند.
 

مزایای اتصال ماده پلی اتیلن

 • دارای یک سر رزوه ماده بوده و لوله پلی اتیلن را به دیگر اتصالات و شیرآلات متصل می کند
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراع بنفش
 • سهولت در اتصال و باز بسته شدن
 • مقاوم در برابر ضربه و فشار
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کود های شیمیایی
 • مقاوم در برابر رطوبت و خورنده گی
 • قیمت مناسب و مرقوم به صرفه

 

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن به تجهیزاتی گفته می‌ شود که در خطوط لوله کشی و تاسیسات در صنایع مختلف به منظور تغییر زاویه مسیر جریان سیال، تغییر قطر خط لوله کشی، تغییر در میزان دبی جریان و اتصال لوله‌ ها به یک دیگر مورد استفاده قرار می ‌گیرند. یکی از دلایل رواج استفاده از محصولات پلی اتیلنی قابلیت اتصال سریع و آسان آنها است.

یکی از مهم ترین مزایای لوله های پلی اتیلن در مقایسه با دیگر انواع لوله ها، قابلیت اتصالات آسان آن ها می باشد. اتصالات در مواردی نظیر تغییر زاویه مسیر خط لوله، تغییر قطر، اتصال قطعات لوله و … کاربرد دارد. در کاربری های مختلف، لوله های پلی اتیلنی شامل اتصالات پیچی، کمربندها، اتصالات دنده ای، اتصالات پلی اتیلن فشار قوی به صورت جوش لب به لب، اتصالات جوشی پلی اتیلن فاضلابی، اتصالات الکتروفیوژن و دست ساز می باشد.

خطوط لوله پلی اتیلن با توجه به نیازشان در پروژه ها و کاربرد های مختلف به وسیله ی اتصالات پلی اتیلن گوناگون متصل می شوند .

 

ویژگی های اتصالات پلی اتیلن :

 • مقاومت در برابر خوردگی
 • مقاومت در برابر خستگی
 • اتصالات بدون نشت
 • عدم نیاز به پوشش و حفاظت کاتدی
 • رسوب ناپذیری
 • وزن کم
 • سازگار با محیط زیست
 • تعمیر و نگهداری رایگان
 • مقاوم در برابر اشعه فرابنفش آفتاب
 • استحکام و انعطاف پذیری بالا و قابلیت تحمل تنش
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی
 • مقاوم در برابر حلال های آلی
 • مقاومت در برابر سرما و گرمای شدید محیطی
 • سهولت در نصب و اجرای سریع و حمل و نقل آسان
 • مقاومت بسیار خوب اتصالات پلی اتیلن در مقابل شكستگي و ترك خوردگي ناشی از فشارهای وارده‌ ی خارجی
 • مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه
 • مقاومت در برابر مواد شيميايي
 • مقاوم دربرابر خوردگي و ساييدگي
 • مقاومت عالي در مقابل ارتعاشات ناشي از زمين لرزه
 • مقاوم در برابر زنگ زدگي
 • تعمیر و نگهداری رایگان
 • صاف و صيقلي بودن جداره داخلي و خارجي، عدم رسوب گيري و افت فشار بسیار کم ناشی از اصطکاک سطح داخلی
 • انعطاف پذيري بالا، هزینه بسیار پائین نصب و اجرا، سرعت اجرا و عدم نیاز به ماشين آلات سنگین در زمان اجرای خطوط لوله‌ های پلی اتیلن

انواع اتصالات پلی اتیلن :

 • اتصالات زانویی که برای تغییر مسیر خط لوله کشی از این نوع اتصالات استفاده میشود
 • اتصالات چهار راهی در چهار جهت و برای انشعاب سازی استفاده می شود. برای انتقال خطوط لوله و انتقال سیال در جهات مختلف این نوع اتصال کاربرد دارد.
 • اتصالات بوشن جهت متصل کردن دو لوله با قطر های مختلف در یک خط لوله کاربرد دارد.
 • اتصالات درپوش هر گاه بخواهند مسیر یک خط یا انشعاب را مسدود کنند از این نوع اتصال استفاده می کنند.
 • اتصالات فلنچ که دراشکال دایره ای یا مربعی جهت سوراخ دار کردن اتصالات بین لوله ها در سایز های مختلف به کار میرود.
 • اتصالات مغزی برای اتصال بین لوله پلی اتیلن و اجزای خط لوله کشی کاربرد دارد.
 • اتصالات سه راهی جهت انشعاب دادن در خطوط لوله مورد مصرف قرار می گیرد.
 • اتصالات سه راهی تبدیل پلی اتیلن در انشعاب سازی در خطوط لوله قابل استفاده است.
 • اتصالات فلنچ دار پلی اتیلن برای زمانی که تصمیم دارید فلنچ را به یک لوله کوتاه جهت اتصالات بین لوله ها در سایز مختلف متصل کنید کاربرد دارد.
 • اتصالات موفه کوتاه یا بلند پلی اتیلنی برای تنظیم حجم ورودی و خروجی در یک بخش از لوله به کار گرفته می شود.
 • اتصالات سیفون پلی اتیلن برای زمانی که قصد دارید مسیر خطوط لوله را در یک مسیر منحنی پیچ دار تغییر دهید به کار گرفته می شود.
 • اتصالات تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره، جهت اتصال و پیچ دو لوله قابل کاربرد است.
 • اتصالات نر و ماده لوله پلی اتیلن را می توان جهت اتصال پیچ دو لوله و رابط خطوط لوله در سایز های گوناگون مصرف کرد