درپوش چدنی

درپوش چدنی

درپوش های کوچکی که روی دریپر قرار میدهند تا از ورود گل به قطره چکان جلوگیری شود. برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود. جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله از درپوش های رزوه دار پیچی استفاده میشود. کپ همان درپوش لوله است که جهت مسدود کردن انتهای خط لوله کاربرد دارد. درپوش های پیچی یا جوشی جهت بستن انتهای خط لوله. کپ یا درپوش برای بستن انتهای لوله از جنس چدن. کپ یا درپوش انتهایی جهت بستن انتهای خط لوله پلی اتیلن.

دریچه ها معمولا از جنس چدن، بتن و یا ترکیبی از این دو ساخته می شوند.دریچه ها معمولا دارای حفره هایی می باشند که معمولا از وارد کردن قلاب های دسته دار به درون آن ها برای بلند کردن دریچه استفاده می شود.این حفره ها می توانند به منظور آب بندی یا مجرای عبور نور به درون منهول نیز به کارروند.یک صفحه قابل جابجایی تشکیل شده از دربی بر روی دهانه باز منهول،برای جلوگیری از سقوط افراد به درون آن می باشد .