داست فیلتر

داست فیلتر چیست؟

داست فیلتر جهت حذف گرد و غبار از هوا در کمپرسورها و تجهیزات تأسیساتی کاربرد دارد. این فیلتر مخصوص جذب ذرات جامد موجود در هواست. غبارها تحت فشار هوای فشرده می‌توانند خرد شوند و هم به مخرن آسیب زده و هم به دیگر قطعاتی که به طریقی با هوای فشرده در ارتباط می‌باشند می‌توانند آسیب بزنند؛ به همین طریق فیلتر غبارگیر می‌تواند بسیار اهمیت بالایی داشته باشد.

نت سازی، صنایع شیمیایی، صنایع الکترونیک، تولید شیشه، آزمایشگاه‌ها، صنایع فلزکاری، صنعت تولید کاغذ می‌توان استفاده نمود.

تعویض فیلتر داست فیلتر

داست فیلتر مانند هر فیلتر دیگری طول عمر خاصی دارد و پس از مدتی راندمان کاری خود را از دست می‌دهد. معمولا فیلترهای غبارگیر در بازه زمانی مشخصی می‌بایست تعویض شوند، البته کیفیت هوای ورودی به کمپرسور باید به طور مرتب توسط واحد مراقبت چک شود و در صورت کاهش واضح کیفیت باید این فیلتر را تعویض کرد.