ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی

 یک ایستگاه خودکار هواشناسی واقع در مزرعه می‌تواند در زمان انجام آبیاری بارانی یا سم پاشی‌ها مفید باشد و این امر از طریق اعلام سمت و سرعت باد واقعی منطقه مذکور به خوبی قابل مدیریت است.

مدیر مزرعه می‌تواند با استفاده از داده‌های ایستگاه خودکار هواشناسی واقع در مزرعه، شرایط مناسب بذرپاشی، کوددهی، کاربرد علفکش‌ها و برداشت محصول به ‌خوبی و به درستی تصمیم بگیرد.

با توجه به رطوبت و دمای مزرعه زمان مطلوب برای برش و بسته‌بندی علوفه را می‌توان به کمک ایستگاه خودکار هواشناسی واقع در مزرعه مشخص کرد.

از مزایای دیگر این سیستم:

 استانداردسازی دیدبانی‌ها، اندازه‌گیری مداوم پارامترها در طول روز و شب، دقت بالا و قابل اعتمادتر، آرشیو اطلاعات به صورت خودکار، داشتن رزولوشن بالاتر، جمع‌آوری حجم زیاد داده و خطای قرائت کمتر بخشی از مزایای سیستم پایش آنلاین وضعیت هوا در باغات و مزارع است.

از معایب این سیستم:

نصب سیستم هواشناسی خودکار در باغات و مزارع دارای هزینه بالا بوده و مشکلات خاصی دارد به‌طوریکه دیدبانی تمام پارامترها به‌طور خودکار ممکن نیست همچنین این سیستم‌ها نیازمند تعمیر و نگهداری دوره‌ای و مداوم، آزمون‌های دوره‌ای و کالیبراسیون، تکنسین‌ها و متخصصان آموزش دیده هستند.