شیر پروانه اى پلیمرى دسته فلزى
ویسپار

شیرآلات سایز : از 2 تا 10 اینچ - جنس محصول : پلیمرى دسته فلزى - نوع محصول : شیر پروانه اى پلیمرى دسته فلزى - فشار کارکرد : 6 - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : افت فشار پایین / مقاوم در برابر مواد شیمیایی و نور خورشید / دارای قطعات قابل تعویض

شیر ویفر پروانه ای

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر ویفر پروانه ای - جنس دیسک : ABS - خدمات پس از فروش

شیر کشویی 5 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 5 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر پروانه ای اهرمی دیسک کروم 317
317

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه - جنس دیسک : کروم

۱۰ %
تخفیف

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۷۵۶,۰۰۰ تومان

شیر کشویی 3 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 3 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر پروانه ای اهرمی مخصوص آب های پالپ دار 317
317

شیرآلات سایز : از 2 تا 8 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه ای اهرمی مخصوص آب های پالپ دار - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

۹۱۸,۰۰۰ تومان

شیر پروانه ای چدنی دیسک کروم دسته آلومینیومی ورسک (برندv)
ورسک اتصال

شیرآلات سایز : از 2 تا 10 اینچ - جنس محصول : چدنی - نوع محصول : شیر پروانه - جنس دیسک : کروم

شیر پروانه پلیمری دیسک ABS دسته پلی آمید ورسک
ورسک اتصال

شیرآلات سایز : از 2 تا 6 اینچ - جنس محصول : پلیمری - جنس دیسک : ABS

شیر پروانه ای فلنج دار سایز 4 اینچ نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 4 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - دمای کاری : 70 - فشار کارکرد : 10 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 2 اینچ زبانه فلزی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : زبانه چدن داکتیل با سیت رینگ های برنزی یا استنلس استیل جهت آب بندی بهتر - دمای کاری : 80 - فشار کارکرد : 10 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 24 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 24 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 20 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 20 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 18 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 18 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 16 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 16 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 14 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 14 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 12 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 12 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 10 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 10 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 8 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 8 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 6 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 6 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 4 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 4 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر کشویی 2 اینچ زبانه لاستیکی نهرآب گستر اشتهارد
نهرآب گستر اشتهارد

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - نوع محصول : شیرآلات قطع و وصل - جنس زبانه : لاستیک - دمای کاری : 80 - نوع رنگ : پودری استاتیک - جهت آب آشامیدنی - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 20 سال

شیر یکطرفه دریچه ای 2 اینچ مهاب آب ایرانیان
مهاب آب ایرانیان

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن - جنس محور : استنلس استیل - جنس دریچه : چدن داکتیل - دمای کاری : 10 الی 80 درجه سانتی گراد - نوع رنگ : پودری الکترو استاتیک - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 10 سال خدمات پس از فروش

صافی 2 اینچ مهاب آب ایرانیان
مهاب آب ایرانیان

شیرآلات سایز : 2 اینچ - جنس محصول : چدن - جنس توری : استنلس استیل - دمای کاری : 10 الی 80 درجه سانتی گراد - نوع رنگ : پودری الکترواستاتیک - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 10 سال خدمات پس از فروش

شیر پروانه ای 6 اینچ فلنچ دار مهاب آب ایرانیان
مهاب آب ایرانیان

شیرآلات سایز : 6 اینچ - جنس محصول : چدن داکتیل - جنس دیسک : چدن داکتیل - جنس محور : استنلس استیل - دمای کاری : 10 الی 80 درجه سانتی گراد - نوع رنگ : پودری - خدمات پس از فروش - خدمات پس از فروش : 10 سال خدمات پس از فروش

اتصالات چدنی


اتصالات چدنی چیست

اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود.

اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند. 

 

اتصالات چدنی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. اتصالات چدنی فلنج دار
 2. اتصالات چدنی فاضلابی

تمامی اتصالات فلنج دار چدنی به صورت یک تکه تولید می شود و دو طرف آنها و در سه راه ها سه طرف آنها و در چهار راه چها طرف آنها دارای فلنج می باشند. این اتصالات به وسیله پیچ و مهره به لوله و دیگر اتصالات متصل می شون.

اتصالات فاضلابی داری یک سر کاسه ای شکل و نسبت به سایز بدنه کمی بزرگتر می باشد که لوله چدنی و دیگر اتصالات داخل سر کاسه ای قرار می گیرند و به وسیله سرب و کناف به یکدیگر متصل می شوند. این لوله و اتصالات از سایز 2 اینچ الی 8 اینچ تولید می شوند.

 

مشخصات اتصالات چدنی

اتصالات چدنی اغلب در سیستمهای آب و لوله کشی های منتقل کننده اب و فاضلاب بکار برده میشوند و برای متصل کردن لوله های چدنی، شیرالات چدنی و دیگر اتصال ها به یکدیگر بکار میروند. اتصالات چدنی دارای سایز های و ابعاد گوناگونی هستند که بر اساس درخواست مشتریان در اختیار آنها قرار داده میشوند.

کاربرد این اتصالات هم متناسب با ساختمان آنها متفاوت میباشد. مثلا اتصالات فلنجدار چدنی جهت متصل کردن لوله های چدنی، شیرآلات چدنی، سیستمهای منتقل کننده اب و فاصلاب بکار برده میشوند. این اتصالات فلنجدار در اندازه های ۵۰میلیمتر الی ۴۰۰میلیمتر هستند و با فشارکاری ۱۰ و ۱۶ بار ارائه میشوند.

انواع اتصالات چدنی

اتصالات چدنی از نظر ساختمان آنها در چند نوع زیر موجود میباشند:

 • زانو فلنجی
 • سه راهی فلنجی
 • تبدیل فلنجی
 • دریچه چدنی
 • کمربند چدنی

 


اتصالات چدنی به دلیل اینکه از چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند، بسیار سخت و مقاوم هستند. از چدن داکتیل برای ساخت انواع لوله و اتصالات چدنی استفاده می‌ شود. اتصالات چدنی با توجه به کاربردی که دارند در انواع مختلفی تولید می‌ شوند که عبارتند از:

 

زانو فلنج‌ دار چدنی:

نمونه‌ ای از اتصالات چدنی است که از چدن داکتیل و به روش ریخته‌ گری تولید می شود ، وجهت تغییر زاویه‌ لوله ‌ها استفاده می‌شود. زانو فلنج‌ دار چدنی در دو زاویه 90 درجه و 45 درجه تولید می‌شود که هر کدام کاربرد متفاوتی دارند.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند.

زانو 90 درجه و 45 درجه چدن داکتیل

سه راهی فلنج‌ دار چدنی:

یکی از انواع اتصالات چدنی است که در خطوط اصلی برای انشعاب از یک لوله یا تغییر مسیر سیالات استفاده می ‌شود. سه راهی فلنج‌ دار انواع مختلفی دارد و در صنایع کشاورزی، آبیاری و صنعت فاضلاب بسیار پر‌کاربرد است.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند. این تصویر سه راه چدنی فلنج دار می باشد.

سه راه مساوی چدنی فلنج دار

دریچه چدنی:

دریچه چدنی منهول محصولی است که از چدن خاکستری و چدن داکتیل ساخته می‌شود و از آن‌ برای پوشش درب منهول‌ها و چاله‌ هایی که در خیابان‌ ها برای کنترل برق، گاز، فاضلاب و آب ساخته می ‌شوند، استفاده می ‌شود.

تبدیل فلنج‌ دار چدنی:

نوعی اتصال چدنی است که کاهنده نیز نامیده می شود و در مسیر خطوط لوله یا مابین لوله و شیرآلات چدنی و دیگر اتصالات نصب می‌شود و کاربرد آنها کاهش و یا افزایش سایز لوله یا دیگر اتصالات  می‌ باشد. این اتصال از سایز 2 اینچ الی 24 اینچ و بالاتر تولید می شود.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند.

تبدیل چدنی فلنج دار

کمربند چدنی:

یکی از انواع اتصالات چدنی است که برای گرفتن انشعابات از خطوط اصلی لوله از آن استفاده می‌شود. کمربند چدنی از جنس چدن خاکستری و داکتیل است که از دو بخش کمربند چدنی و بخش نافی ساخته می‌شوند. معمولا بخش نافی کمربند چدنی به صورت رزوه‌ای یا فلنج ‌دار است.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند.

کمربند چدنی با تاف رزوه ای

کاربرد اتصالات چدنی

اتصالات چدنی بسیار متنوع هستند و این ویژگی در کنار مقرون به صرفه بودن‌ آن باعث شده است که در بسیاری از صنایع شیمیایی، سیستم انتقال آب، فاضلاب‌های شبکه ای و انتقال نفت گاز برای اتصال لوله ‌ها و شیرآلات به یکدیگر از اتصالات چدنی استفاده می شود.

کاربرد هر مدل از اتصالات داکتیل با توجه به ساختاری که دارند متفاوت است و هر کدام از آن‌ها با توجه به سایز و ساختاری که دارند، در صنایع و بخش‌های مختلف استفاده می‌شوند.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند.
 

مزایای اتصالات چدنی

 1. اتصالات چدنی در ساختار خود دارای الیاژ های چدن که دارای ۹۵% آهن، کربن و سیلیسیم میباشد هستند. به همین علت این اتصالات در برابر ساییدگی، ضربات و اکسیده شدن بسیار مقاوم هستند و همچنین در شرایط خورنده نیز میتوانند به خوبی مقاومت کنند.
 2. تولید کمترین میزان سر و صدا
 3. قیمت مناسب و نصب مقرون به صرفه
 4. کاربردهای گوناگون همچون تخلیه فاضلابها و لوله کشی هواکش ها و غیره
 5. این محصولات بسیار متنوع هستند و معمولا از آن‌ها برای اتصال در لوله‌ کشیها و فاضلاب‌ها استفاده می ‌شود. در دسترس بودن و تنوع بالای اتصالات چدن داکتیل باعث شده است تا از آنها بتوان در بسیاری از صنایع استفاده کرد.
 6. این اتصالات به دلیل مقاومت و طول عمر بالایی که دارند بسیار مقرون به صرفه هستند و نیازی به پرداخت هزینه‌های زیاد برای نگهداری یا تعویض این نوع اتصالات در مدت زمان کوتاه نیست.

راهنمای خرید انواع اتصالات چدنی

 • قبل از خرید اتصالات چدنی ابعاد لوله‌ها و محل‌ قرار‌گیری آن به درستی اندازه‌ گیری شود تا بتوان سایز استانداردی را برای خرید اتصالات انتخاب کرد.
 • از برندی برای خرید اتصالات استفاده شود که از کیفیت و اعتبار بالایی برخوردار باشد و بر‌ای محصولات خود ضمانت نامه تنظیم کرده باشد.
 • بهتر است در هنگام خرید اتصالات چدنی ، محصولاتی انتخاب شود که دارای پوشش محافظ هستند و در مدت کوتاهی در اثر برخورد با سیالات شیمیایی و موادی که خاصیت خورندگی دارند، خراب نمی‌شوند.

قیمت اتصالات چدنی

عوامل مختلفی در قیمت اتصالات چدنی موثر هستند که شامل:

 • سایز محصولات
 • کاربرد اتصالات
 • کیفیت و استاندارد‌های اتصالات
 • نوع و کیفیت مواد اولیه برای ساخت این اتصالات
 • برند تولید کننده اتصالات و ضمانت نامه
 • نوع مواد تشکیل دهنده مانند چدن خاکستری و داکتیل
 • فشار کاری pn10 یا  pn16
 • نوع پوشش از قبیل رنگ سیاه معمولی یا اپوکسی

معمولا هر چه کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه در ساخت اتصالات چدنی بهتر باشد،  اتصالات چدنی از کیفیت و قیمت بالاتری برخوردار هستند ودر نتیجه مقاومت و طول عمر بیشتری نیز خواهند داشت.

اتصالات چدنی چیست ؟ اتصالات چدنی محصولاتی هستند که از آلیاژ چدن یا چدن داکتیل ساخته می‌شوند و از انواع آن‌ برای اتصال لوله‌ ها در صنایع آب و فاضلاب و بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. اتصالات چدنی بسیار محکم و مقاوم هستند و در صورتی که برای پوشش آن از مواد خاصی استفاده شود، در مدت زمان بیشتری سالم می‌ مانند.