زانو نیوفیت پلی اتیلن اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

زانو پلی اتیلن سایز : 63 تا 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : آبرسانی - خدمات پس از فروش

۵۵,۰۰۰ تومان

شیر نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

شیر پلی اتیلن جنس بدنه : پلی پروپیلن - جنس دسته : فلزی - نوع محصول : شیرنیوفیت - خدمات پس از فروش

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سه راه مساوی نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 50 تا 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۸۷,۵۰۰ تومان

رابط مساوی نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

رابط سایز : 50 تا 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط مساوی - خدمات پس از فروش

۴۹,۴۰۰ تومان

رابط تبدیل نیوفیت 125 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

رابط سایز : 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رابط تبدیل نیوفیت 110 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

رابط سایز : 110 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۱۰۵,۳۰۰ تومان

رابط تبدیل نیوفیت 75 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

رابط سایز : 75 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۶۶,۵۰۰ تومان

سه راه تبدیل 125 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 125 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۲۸۴,۰۰۰ تومان

سه راه تبدیل 110نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 110 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۲۲۹,۹۰۰ تومان

سه راه تبدیل 90 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 90 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۱۵۷,۳۰۰ تومان

سه راه تبدیل 75 نیوفیت اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

سه راه پلی اتیلن سایز : 75 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : سه راه - خدمات پس از فروش

۸۷,۷۰۰ تومان

رابط تبدیل نیوفیت 90 اصفهان پلاست
اصفهان پلاست

رابط سایز : 90 - جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : رابط تبدیلی - خدمات پس از فروش

۶۹,۵۰۰ تومان