مقایسه

شیر لی فلت به لوله 16 میلیمتر / نوار آبیاری (تیپ) TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : شیر لی فلت به لوله 16 میلیمتر / نوار آبیاری (تیپ) - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

مقایسه

رابط لی فلت به لوله 16 میلیمتر TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۷۵ تومان

مقایسه

رابط تیپ به تیپ TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۳,۸۲۵ تومان

مقایسه

رابط لی فلت به نوار آبیاری (تیپ) TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : رابط لی فلت به تیپ

۱۵ %
تخفیف

۴,۸۰۰ تومان

۴,۰۸۰ تومان

مقایسه

شیر بست ابتدایی / لوله 16 میلیمتر به نوار آبیاری TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : شیر بست ابتدایی - خدمات پس از فروش

۱۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۶,۷۱۵ تومان

مقایسه

سه راهی بست ابتدایی به تیپ TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۵۰۵ تومان

مقایسه

شیر 16 میلیمتر به 16 میلیمتر TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۸۰۰ تومان

پانچر TFP
TFP

پانچر لی فلت نوع محصول : پانچر لی فلت - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۴۹۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

رابط لوله 16 / بست ابتدایی به نوار آبیاری / لوله 16 میلیمتر TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۴۰۰ تومان

مقایسه

رابط بست ابتدایی به نوار آبیاری TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : رابط بست ابتدایی به نوار آبیاری

۱۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۹۷۵ تومان

مقایسه

درپوش انشعاب TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

مقایسه

دریپر بین خط 4 و 8 لیتر در ساعت TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : دریپر بین خط - خدمات پس از فروش

مقایسه

رابط 16 میلیمتر به 16 میلیمتر TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۱,۲۰۰ تومان

۱,۰۲۰ تومان

مقایسه

رابط بست ابتدایی به لوله 16 میلیمتر TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۵ %
تخفیف

۱,۲۰۰ تومان

۱,۰۲۰ تومان

آچار اتصالات لی فلت TFP
TFP

آچار اتصالات لی فلت نوع محصول : پلی اتیلن - جنس محصول : آچار اتصالات لی فلت - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۵۵,۸۰۰ تومان

۵۳,۰۱۰ تومان

مقایسه

واشر بست ابتدایی پایه کوتاه و پایه بلند TFP
TFP

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی پروپیلن - کاربرد : واشر بست ابتدایی - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۲,۲۰۰ تومان

۲,۰۹۰ تومان

پانچر لی فلت ویسپار
ویسپار

پانچر لی فلت نوع محصول : پانچر لی فلت - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۳۲,۷۵۰ تومان

مقایسه

شیر انشعاب سه راهی ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : شیر انشعاب سه راهی - جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۱۱۰ تومان

مقایسه

شیر انشعاب ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : شیر انشعاب - جنس محصول : پلی پروپیلن

مقایسه

شیر انشعاب لی فلت به تیپ ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : شیر انشعاب لی فلت به تیپ - جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۰ %
تخفیف

۷,۱۰۰ تومان

۶,۳۹۰ تومان

مقایسه

شیر انشعاب رزوه 1/2 به نوار تیپ ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : گرفتن خروجی نوار تیپ از لوله اصلی پلی اتیلن - جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۰ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۳۱۰ تومان

مقایسه

شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : گرفتن خروجی نوار تیپ آبیاری از لوله اصلی پلی‌اتیلن - جنس محصول : پلی پروپیلن

۱۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۵۰ تومان

مقایسه

سه راهى قطره چکان دار ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای جنس محصول : پلی اتیلن - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۰۰ تومان

۱,۹۸۰ تومان

مقایسه

زانو 16 ویسپار
ویسپار

اتصالات آبیاری قطره ای سایز : زانو 16 ویسپار - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۴۰۰ تومان

۱,۲۶۰ تومان

اتصالات آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره ای پلی اتیلن از انواع اتصالات بسیار پر کاربرد در آبیاری تحت فشار در صنعت کشاورزی می باشد و جهت آب بندی و ایمنی لوله ها ، تنظیم جریان آب ، تغییر سایز لوله و تغییر مسیر جریان قایل استفاده است. اتصالات آبیاری قطره ای شامل انواع بست ها، زانوها، تبدیل ها، سه راهی ها و سر شلنگ ها می باشد و در انواع سایزهای مختلف و با ضخامت های متفاوت برای انواع سایز لوله ها تولید و استفاده می شود.

با استفاده از اتصالات آبیاری قطره ای صرفه جوئی در میزان آب و هزینه های  آبیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید است . سیستم های  قطره ای به آب کمتری  نسبت به سایر سیستم های  متداول آبیاری نیاز  دارد .

با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای می توانیم مزرعه یا درختانی پر از محصول داشته باشیم. اتصالات آبیار قطره ای عمدتا سایز ۱۶ میلی متر می باشند شامل زانو ، سه راه ، رابط ، اتصال اولیه لوله 16 میلیمتری واشر اولیه ، رابط تیپ به تیپ و غیره … می باشد.

اتصالات آبیاری قطره ای و اتصالات پلی اتیلن بسیار ساده ارزان سبک و مرقوم به صرفه می باشد. چنانچه استفاده از اتصالات قطره ای بین کشاورزان همه گانی شود کمک بسیار بزررگی به صرفه جویی در مصرف آب می کند.

آبیاری قطره ای روشی است تحت فشار که آب مورد نیاز را به صورت جریانی آهسته و قطره‌قطره اما کم و بیش مستمر از طریق خروجی‎هایی به نام “دریپر” (قطره چکان) در اختیار گیاه قرار می‎دهد. آبیاری قطره‎ای علی‌رغم نوپا بودن، به دلیل دارا بودن راندمان بسیار بالا و امکانات انحصاری خود با استقبال گسترده کشاورزان و باغداران مواجه بود و تاکنون پیشرفت‎های بسیار زیادی داشته است. این روش آبیاری هر چند که ممکن است مانند هر روش دیگری برای تمام محصولات، شرایط یا اهداف موردنظر مناسب نباشد اما در مجموع از نظر امور زراعی، آگروتکنیکی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی است که می‎تواند نگرانی‎های مربوط به بحران آب در بخش کشاورزی خصوصاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک را تا حد زیادی کاهش بخشد. و این کار بدون اتصالات قطره ای امکان پذیر نمی باشد.

اهمیت استفاده از اتصالات آبیاری

یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کاربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است. سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند.

در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد. وسیله ورود آب به خاک قطره چکان نام دارد.

قطره چکانها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود ۴ یا ۸ لیتر بر ساعت می شوند.

صرفه جویی در مصرف آب

با استفاده از اتصالات آبیاری قطره ای صرفه جوئی در میزان آب و هزینه های  آبیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد، و این مسئله اساسی در این روش جدید است .  سیستم های  قطره ای به آب کمتری  نسبت به سایر سیستم های  متداول آبیاری نیاز  دارد .

مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری  با سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد  نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد.

هزینه کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود . این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد.

مزایای اتصالات آبیاری قطره ای

 • دارای توع زیاد برای سهولت در کار
 • روش اتصال بسیار ساده
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کود شیمیایی
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
 • سهولت در باز و بسته شدن
 • مقاوم در برابر رطوبت و پوسیده گی
 • دارای عمد طولانی
 • قیمت ارزان و مرقوم به صرفه

 

 

مزایای آبیاری قطره‌ای

با توجه به تحقیقات زیادی که در سطح جهان صورت گرفته آبیاری قطره‎ای دارای مزایای متعددی است که به صورت خلاصه به مهم‌ترین آن‎ها اشاره می‎شود تا آشنایی با اتصالات آبیاری قطره ای دقیق تری داشته باشید.

 

مزایایی اتصالات قطره ای

۱- استفاده ‎ بهینه و مؤثرتر از آب موجود

اعتقاد عمومی بر این است که آبیاری قطره‎ای در مقایسه با دیگر روش‎ها آب کمتری مورد نیاز است. میزان این صرفه جوئی در مصرف به نوع گیاه، خاک، شرایط محیطی و راندمان موردنظر بستگی دارد. مهم‌ترین عواملی که موجب صرفه جوئی در مصرف آب می‎باشد عبارت‌اند از:

 

 • کاسته شدن از تبخیر سطحی به دلیل خشک ماندن خاک در فواصل بین درختان و بوته‎ها
 • کاهش یا نبود روان آب سطحی
 • جلوگیری از اتلاف آب از طریق نفوذ عمقی
 • کاهش رقابت علف‎های هرز در جذب آب
 • وجود نداشتن تبخیر اضافی از سطح شاخ و برگ که در روش بارانی بسیار محسوس است

2- افزایش رشد و محصول

وضعیت رطوبتی خاک در ریشه‎ی گیاه در روش قطره‎ای معمولاً حالتی ثابت دارد زیرا آب مورد نیاز گیاهان به گونه‎ای تقریباً مستمر تأمین می‎شود. به این ترتیب گیاه از تنش‎های شدید رطوبتی که در آبیاری ثقلی و گاه بارانی پدید می‎آید و سبب کاهش محصول می‎شود در امان می‌ماند. در این روش آبیاری مشکلات مربوط به تهویه‎ی خاک و شیوع امراض نباتی مطرح نیست بنابراین رشد بهتر و محصول بیشتر می‌باشد.

‎یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افزایش رشد و محصول در آبیاری قطره‎ای آن است که اثرات بافت خاک در نگهداری رطوبت در خاک‎های ناهمگن به حداقل کاهش می‎یابد و این امر توزیع یکنواخت‎تر آب در جهات مختلف در مزرعه را میسر می‎سازد.

3- کاهش خسارت‎های ناشی از شوری

نتایج پژوهش‎های متعدد نشان می‌دهد که در آبیاری قطره‎ای می‎شود بدون کاسته شدن از میزان محصول، از آب‎های شورتر هم استفاده کرد. دلایل کاهش خسارات مزبور می‎تواند به موارد زیر مرتبط باشد

 

‎* پایین نگه داشته شدن غلظت املاح در محلول خاک به دلیل بیشتر بودن دفعات آبیاری و برقرار بودن وضعیت نسبتاً ثابت رطوبتی

* در امان ماندن برگ‎ها از سوختگی مربوط به جذب املاح که در روش آبیاری بارانی بسیار رایج است.

‎* منتقل شدن املاح به فراسوی ناحیه‎ی فعال رشد ریشه در خاک باید توجه شود که بی دقتی در انتخاب محل صحیح استقرار دریپرها می‎تواند مشکلات شوری را در مورد بعضی از گیاهان تشدید نماید.

4- تسهیل در تأمین کود و سایر مواد شیمیایی برای گیاهان

در بسیاری از موارد عملاً ثابت شده است که تأمین تدریجی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان همراه با آب آبیاری اثرات بسیار مثبتی بر رشد و محصول دهی دارد و از هر نظر مقرون به صرفه می‌باشد. برنامه‌ریزی دقیق و عملی برای انجام این کار فقط در شرایطی قابل اجرا است که از آبیاری قطره‎ای استفاده شود.

با عنایت به دلایل زیر راندمان استفاده از کودهای شیمیایی در چنین شرایطی افزایش می‎یابد.

 

* کاسته شدن از میزان کود مصرفی به دلیل عدم توزیع آن در تمام سطح مزرعه یا باغ

* در اختیار بودن عناصر غذایی مورد نیاز در تمام مراحل رشد گیاه

*  توزیع بهتر عناصر غذایی و مصون ماندن آن‎ها از هدر رفتن به وسیله‎ی آب شویی و یا روان آب علاوه بر کودهای شیمیایی، علف کش‌ها، آفت کش‎ها، قارچ کش‎ها، نماتد کش‎ها، هورمون‎های رشد و سایر مواد شیمیایی را هم می‌شود بسته به مورد هم‌زمان با آبیاری وارد سیستم نمود.

5- محدود شدن رشد و تکثیر علف های هرز

آب آبیاری در روش قطره‎ای فقط به بخشی از خاک که محل استقرار ریشه‌ی گیاهان است هدایت می‎شود. بنابراین در بقیه‎ی نقاط مزرعه یا باغ به دلیل خشک ماندن خاک، آلودگی به علف‎های هرز کمتر خواهد بود. از طرفی به دلیل وجود تجهیزات صاف کننده در واحد کنترل مرکزی بذر علف‎های هرز مانند روش‎های دیگر آبیاری به همه جای مزرعه منتقل نمی‎شود. در هر حال تحقیق و تجربه حاکی از آن است که در روش قطره‎ای مشکلات مربوط به مبارزه با علف‎های هرز به مراتب کمتر است.

6- نیاز به انرژی کمتر

انرژی مورد نیاز برای کار انداختن سیستم آبیاری قطره‎ای در مقایسه با دیگر روش‎های تحت فشار به مراتب کمتر است. در مواردی می‎توان در صورت وجود اختلاف ارتفاع کافی از نیروی ثقل هم بهره گرفت و در هزینه‎ی پمپاژ صرفه‌جویی کرد.

7- سهولت در انجام عملیات زراعی

در آبیاری قطره‎ای این امکان وجود دارد که به صورت هم‌زمان و بدون بروز هیچ‌گونه اخلالی در امر آبیاری، عملیات زراعی دیگری مانند محلول پاشی، وجین، تنک و برداشت محصول صورت گیرد. هم چنین می‎توان فواصل کشت درختان و گیاهان ردیفی را در این سیستم کمتر نمود و چون همه‎ی سطح مزرعه آبیاری نمی‎شود، عملیات زراعی و رفت‌وآمد در مزرعه از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.

انواع تجهیزات سیستم های آبیاری

 • لوله و اتصالات آبیاری قطره ای
 • منبع آب
 • انواع آبپاش ها
 • رایزر و پایه آبپاش
 • لوله های پلی اتیلن در سایز های مختلف
 • شیر خودکار
 • فیلتر دیسکی
 • نوار تفلون
 • لوله های دریپر دار
 • ایستگاه کنترل مرکزی (شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلقات آن است.
 • ایستگاه فیلتراسیون نیز از فیلتر سیکلون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می‌شود. فیلتر سیکلون یا هیدروسیکلون برای چاه‌های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می‌باشد)
 • تانک کود
 • فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می‌نماید)
 • لوله اصلی
 • لوله آبرسانی
 • لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)
 • قطره‌چکان و اتصالات لازم
 • پمپ آب
  • تجهیزات آبیاری تحت فشار (قطره ای)
  • تجهیزات آبیاری بارانی
  • تجهیزات اتوماسیون
  • فیلتراسیون
  • لوله ها و اتصالات