آچار تنظیم میکروجت

در تجهیزات آبیاری قطره ای یک محصولی تحت عنوان میکروجت آبیاری یا اسپری جت که در انواع 90 درجه، 180 درجه و 360 درجه تولید میشود موجود است، میکروجت آبیاری (اسپری جت) 180 درجه که کاربرد نوینی دارد و بسیار مفید واقع شده، از هدر رفت آب بسیار جلوگیری میکند و دمای محیط و رطوبت خاک و گیاه را به سادگی تنظیم میکند، معمولا با توجه به فشار آب داخل لوله این میکروجت ها از 50 الی 100 لیتر بر ساعت خروجی دارند، عمق پاشش میکروجت که آب را به اطراف بصورت پودری پخش میکند حدودا 1 تا 1/5 متر میباشند.