آبپاش اسپری

آبپاش اسپری

آبپاش های پلاستیکی کوچک جهت اسپری کردن آب با مصارف آبیاری. آبپاش در انواع مختلف آلومنیومی، برنجی و پلیمری موجود میباشد. آبپاش های آبیاری تحت فشار. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که اغلب داخل باغ استفاده میشوند. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که 360 درجه اطراف خود را آب پاشی میکنند. آبپاش های ضربه ای که قابل تنظیم هستند و 360 درجه دور نمیزنند. آبپاش هایی که برای اینکه بتوان از آنها در گوشه و حاشیه مزرعه استفاد کرد میتوان مقدار چرخش آنها را تنظیم کرد.