شیر فلکه گیت دسته بلند آویژه آبسان
آویژه آبسان کاسپین

شیر پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - جنس بدنه : پلی اتیلن - نوع محصول : دسته بلند دو سر مهره ماسوره - فشار کارکرد : 8 bar - خدمات پس از فروش

شیر فلکه گیت دسته بلند آویژه آبسان
آویژه آبسان کاسپین

شیر پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - جنس بدنه : پلی اتیلن - نوع محصول : دسته بلند یک سر رابط یک سر دنده - فشار کارکرد : 8 bar - خدمات پس از فروش

شیر فلکه گیت دسته کوتاه آویژه آبسان
آویژه آبسان کاسپین

شیر پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - جنس بدنه : پلی اتیلن - نوع محصول : دسته کوتاه دو سر مهره ماسوره - فشار کارکرد : 8 bar - خدمات پس از فروش

شیر فلکه گیت دسته کوتاه آویژه آبسان
آویژه آبسان کاسپین

شیر پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - جنس بدنه : پلی اتیلن - نوع محصول : یک سر رابط یک سر دنده - فشار کارکرد : 8 bar - خدمات پس از فروش