ورق ژئوممبران مشکی عرض 5 متر نیکان
نیکان

ورق نوع محصول : ورق ژئوممبران - جنس محصول : پلی اتیلن - طول : 100 متر - عرض : 5 متر - تحمل دما : 40- تا 70+ - رنگ محصول : مشکی - خدمات پس از فروش

ورق ژئوممبران آبی عرض 2 متر نیکان
نیکان

ورق نوع محصول : ورق ژئوممبران - جنس محصول : پلی اتیلن - طول : 100 متر - عرض : 2 متر - تحمل دما : 40- تا 70+ - رنگ محصول : آبی - خدمات پس از فروش

ورق ژئوممبران آبی عرض 5 متر نیکان
نیکان

ورق نوع محصول : ورق ژئوممبران - جنس محصول : پلی اتیلن - طول : 100 متر - عرض : 5 متر - تحمل دما : 40- تا 70+ - رنگ محصول : آبی - خدمات پس از فروش

ورق ژئوممبران مشکی عرض 2 متر نیکان
نیکان

ورق نوع محصول : ورق ژئوممبران - جنس محصول : پلی اتیلن - طول : 100 متر - عرض : 2 متر - تحمل دما : 40- تا 70+ - رنگ محصول : مشکی - خدمات پس از فروش