نوار آبیاری پلاکدار نئور (neor) بنیز تجهیز
بنیز تجهیز

نوار آبیاری جنس محصول : پلی اتیلن - نوع محصول : نوار آبیاری - طول کلاف : بر اساس قطر و ضخامت نوار آبیاری تععین می گردد. - قطر : 16، 20 و 22 میلیمتر - ضخامت : 175- 600 میکرون - فاصله میان روزنه ها : 10- 15- 20- 30 و فواصل بیشتر بر اساس سفارش - دبی هر روزنه : 1/2- 1/6- 2 لیتر در ساعت - فشار کارکرد : 1 bar - خدمات پس از فروش - توضیحات : نوار آبیاری پلاکدار نئور در صورت نصب بر اساس دستورالعمل ارائه شده، در طول یک فصل زراعی گارانتی می گردد.