فیلترشن 24 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - افت فشار : 0.75 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۵,۱۵۹,۷۰۰ تومان

۴,۶۴۳,۷۳۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۶۱۰,۷۵۹ تومان

۱,۴۴۹,۶۸۳ تومان

فیلترشن 20 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 50 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 0.69 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۱۵۴,۳۰۰ تومان

۳,۷۳۸,۸۷۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۴۶,۶۳۶ تومان

۱,۵۷۱,۹۷۲ تومان

هیدروسیکلون 16 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

هیدروسیکلون قطر دستگاه : 40 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 145 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - دبی عبوری : 8-13 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۸۰۶,۸۲۰ تومان

۳,۴۲۶,۱۳۸ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۸۶۱,۸۰۴ تومان

۱,۶۷۵,۶۲۴ تومان

هیدروسیکلون 28 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

هیدروسیکلون قطر دستگاه : 70 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 218 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 8 اینچ - سایز لوله خروجی : 8 اینچ - دبی عبوری : 27-40 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۲۶۲,۳۰۰ تومان

۹,۲۳۶,۰۷۰ تومان

فیلترشن 32 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 80 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 140 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 5-9 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۸,۳۳۵,۲۰۰ تومان

۷,۵۰۱,۶۸۰ تومان

تانک کود 300 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1.1 psi - دبی عبوری : 4-6 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۷۹۹,۶۰۰ تومان

۳,۴۱۹,۶۴۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری جنس بدنه : فلز - نوع محصول : فیلتر توری - قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۷۶,۸۴۰ تومان

۲,۳۱۹,۱۵۶ تومان

تانک کود 200 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1 psi - دبی عبوری : 3-5 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۸۴,۷۰۰ تومان

۳,۱۳۶,۲۳۰ تومان

فیلترشن 48 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 120 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 200 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 13-18 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۱۵,۶۵۰ تومان

۱۵,۲۲۴,۰۸۵ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۰۲,۵۲۰ تومان

۲,۸۸۲,۲۶۸ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۵۰,۵۳۰ تومان

۱,۵۷۵,۴۷۷ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۰۸,۹۹۰ تومان

۲,۵۲۸,۰۹۱ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۴۲,۷۲۵ تومان

۲,۲۸۸,۴۵۲ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۷۸۷,۴۴۰ تومان

۱,۶۰۸,۶۹۶ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۳۳۸,۲۲۰ تومان

۳,۰۰۴,۳۹۸ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۷۵,۱۷۸ تومان

۲,۴۰۷,۶۶۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۸۷,۱۰۰ تومان

۱,۴۲۸,۳۹۰ تومان

تانک کود 3600 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 190 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 150 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 3.4 psi - دبی عبوری : 8-12 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۷۷,۳۶۰ تومان

۲۲,۵۶۹,۶۲۴ تومان

تانک کود 2000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 160 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 2.5 psi - دبی عبوری : 8-10 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۷۹۴,۴۵۰ تومان

۱۶,۹۱۵,۰۰۵ تومان

تانک کود 1500 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 140 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2.1 psi - دبی عبوری : 7-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۴,۸۷۰ تومان

۱۳,۳۲۴,۳۸۳ تومان

تانک کود 1000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 110 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2 psi - دبی عبوری : 7-8 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۳۵۹,۳۳۰ تومان

۹,۳۲۳,۳۹۷ تومان