فیلترشن 24 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - افت فشار : 0.75 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۶,۴۷۹,۵۰۰ تومان

۵,۸۳۱,۵۵۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۹۰۵,۲۰۰ تومان

۱,۷۱۴,۶۸۰ تومان

فیلترشن 20 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 50 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 130 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 2 اینچ - سایز لوله خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 0.69 psi - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۹۵۶,۰۰۰ تومان

۴,۴۶۰,۴۰۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۵۷,۶۰۰ تومان

۱,۹۴۱,۸۴۰ تومان

هیدروسیکلون 16 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

هیدروسیکلون قطر دستگاه : 40 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 145 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - دبی عبوری : 8-13 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۶۶,۵۰۰ تومان

۴,۱۰۹,۸۵۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۸۶,۵۰۰ تومان

۲,۰۵۷,۸۵۰ تومان

هیدروسیکلون 28 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

هیدروسیکلون قطر دستگاه : 70 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 218 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 8 اینچ - سایز لوله خروجی : 8 اینچ - دبی عبوری : 27-40 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۸۰۱,۶۰۰ تومان

۱۰,۶۲۱,۴۴۰ تومان

فیلترشن 32 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 80 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 140 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 3 اینچ - سایز لوله خروجی : 3 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 5-9 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۹,۶۴۱,۷۰۰ تومان

۸,۶۷۷,۵۳۰ تومان

تانک کود 300 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1.1 psi - دبی عبوری : 4-6 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۵۸,۴۰۰ تومان

۴,۱۰۲,۵۶۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری جنس بدنه : فلز - نوع محصول : فیلتر توری - قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۲۴,۲۰۰ تومان

۳,۰۸۱,۷۸۰ تومان

تانک کود 200 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 60 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 85 سانتیمتر - قطر ورودی : 3.4 اینچ - قطر خروجی : 3.4 اینچ - افت فشار : 1 psi - دبی عبوری : 3-5 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۰۵,۵۰۰ تومان

۳,۷۸۴,۹۵۰ تومان

فیلترشن 48 اینچ آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلترشن قطر دستگاه : 120 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 200 سانتیمتر - سایز لوله ورودی : 4 اینچ - سایز لوله خروجی : 4 اینچ - خدمات پس از فروش - دبی عبوری : 13-18 لیتر بر ثانیه

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۳۵۸,۴۰۰ تومان

۱۷,۴۲۲,۵۶۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۷۸۹,۲۰۰ تومان

۳,۴۱۰,۲۸۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت نیمه اتومات آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۱۶۱,۹۰۰ تومان

۱,۹۴۵,۷۱۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.58 psi - دبی عبوری : 6-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۴۸,۱۰۰ تومان

۲,۹۲۳,۲۹۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۴۹,۷۰۰ تومان

۲,۷۴۴,۷۳۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 75 سانت دستی آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.47 psi - دبی عبوری : 3-4 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲,۲۰۳,۱۰۰ تومان

۱,۹۸۲,۷۹۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 90 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 90 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۸۴۱,۲۰۰ تومان

۳,۴۵۷,۰۸۰ تومان

فیلتر توری 8 اینچ 75 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 20 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 75 سانتیمتر - افت فشار : 0.53 psi - دبی عبوری : 4-7 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۹۸,۲۰۰ تومان

۲,۷۸۸,۳۸۰ تومان

فیلتر توری 6 اینچ 50 سانت پایه دار آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

فیلتر توری قطر دستگاه : 15 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 50 سانتیمتر - افت فشار : 0.44 psi - دبی عبوری : 2-3 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱,۹۷۸,۵۰۰ تومان

۱,۷۸۰,۶۵۰ تومان

تانک کود 3600 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 190 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 150 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 3.4 psi - دبی عبوری : 8-12 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۱۰۵,۷۰۰ تومان

۲۶,۱۹۵,۱۳۰ تومان

تانک کود 2000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 160 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 2 اینچ - قطر خروجی : 2 اینچ - افت فشار : 2.5 psi - دبی عبوری : 8-10 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۶۴,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۵۷,۶۰۰ تومان

تانک کود 1500 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 140 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 125 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2.1 psi - دبی عبوری : 7-9 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۹۲,۶۰۰ تومان

۱۵,۲۰۳,۳۴۰ تومان

تانک کود 1000 لیتری آبین گستر شرق
آبین گستر شرق گرمسار

تانک کود قطر دستگاه : 110 سانتیمتر - ارتفاع دستگاه : 120 سانتیمتر - قطر ورودی : 1 اینچ - قطر خروجی : 1 اینچ - افت فشار : 2 psi - دبی عبوری : 7-8 لیتر بر ثانیه - خدمات پس از فروش

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان