آچار پلی اتیلن (32 تا 63)

آچار پلی اتیلن نوع محصول : آچار پلی اتیلن - سایز : 75 تا 125 - خدمات پس از فروش

آچار پلی اتیلن (63 تا 125)

آچار پلی اتیلن نوع محصول : آچار پلی اتیلن - سایز : 32 تا 63 - خدمات پس از فروش

لوله بارانی
اصفهان پلاست

لوله بارانی طول کلاف : 100 متر - فشار ترکیدگی : 2.5 bar - ضخامت لوله ( میلیمتر ) : 0.2 تا 0.5 - شعاع پاشش ( متر ) : 3 تا 4

۲,۸۰۰ تومان

لوله پلی اتیلن نیوفیت 63 میلیمتر اصفهان پلاست تیپ B
اصفهان پلاست

لوله پلی اتیلن سایز : 2 اینچ - سایز : 63 میلیمتر - فشار کارکرد : 4 bar - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

لوله پلی اتیلن نیوفیت 75 میلیمتر اصفهان پلاست تیپ B
اصفهان پلاست

لوله پلی اتیلن سایز : 2.5 اینچ - سایز : 75 میلیمتر - فشار کارکرد : 4 bar - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۲۰۲,۰۰۰ تومان

۱۹۱,۹۰۰ تومان

لوله پلی اتیلن نیوفیت 90 میلیمتر اصفهان پلاست تیپ B
اصفهان پلاست

لوله پلی اتیلن سایز : 3 اینچ - سایز : 90 میلیمتر - فشار کارکرد : 4 bar - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۷۵۰ تومان

لوله پلی اتیلن نیوفیت 110 میلیمتر اصفهان پلاست تیپ B
اصفهان پلاست

لوله پلی اتیلن سایز : 3 اینچ - سایز : 90 میلیمتر - فشار کارکرد : 5 bar - خدمات پس از فروش

۵ %
تخفیف

۴۲۱,۰۰۰ تومان

۳۹۹,۹۵۰ تومان