گوگرد مایع ۱ (پتاسه)
آسان کود مشهد

معرفی اجمالی کالا
گوگرد مایع ۱ (پتاسه)

گوگرد مایع ۱ (پتاسه)

 

احتیاط و هشدار:

این کود قابلیت اختلاط با هیچ گونه کود و سمی را ندارد و قبل از مصرف توصیه کارشناسان فنی را درنظر بگیرید .

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

در طول روز یا گرمای هوا از محلول پاشی گوگرد مایع خودداری گردد.

 

دستورالعمل مصرف :

همراه با آبیاری : 7 تا 10 لیتر در هکتار

محلول پاشی : 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب

حجم :5 لیتر

 

ترکیبات سازنده :  دی پتاسیم پلی سولفید

 

 
 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.