اسید هیومیک گرانوله
آسان کود مشهد

معرفی اجمالی کالا
اسید هیومیک گرانوله

خواص اسید هیومیک گرانوله

 

استفاده از کود اسید هیومیک گرانوله در کشاورزی فواید بسیاری برای محصول دارد. به طور خلاصه اثرات مواد هیومیکی بر باروری خاک به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود:

غیر مستقیم:  فراهم کردن عناصر معدنی و در رأس آن‌ها، نیتروژن فسفر، پتاسیم، گوگرد و عناصر میکرو به‌خصوص آهن و روی برای ریشه.

بهبود ساختار خاک و در نتیجه افزایش نفوذپذیری بستر برای آب.

افزایش جمعیت میکروبی خاک و مخصوصا میکرو ارگانیسم‌های مفید.

افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و توانایی بافر کردن PH بستر.

فراهم کردن هیومیک و فولیک اسیدها به عنوان ناقلان عناصر میکرو و سایر فاکتورهای رشد.

افزایش مقاومت به شوری، کم آبی، سرما و خشکی، کاهش سمیّت کودها و عناصر اضافی در خاک.

افزایش نگهداری آب در خاک.

افزایش جوانه‌زنی بذر.

مستقیم:  این اثرات با جذب ماکرو مولکول‌های آلی مثل ترکیبات هوموسی به داخل بافت گیاه منجربه اثرات مختلف بیوشیمیایی بر دیواره‌های سلولی، غشا سلول و حتی سیتوپلاسم می‌گردند.

 

زمان و نحوه مصرف

بهترین زمان مصرف از اواخر پاییز تا اواخر زمستان ازطریق خاک می باشد.

اسید هیومیک گرانوله برای محصولات زراعی، باید قبل از کاشت با خاک مخلوط گردد و یا همراه با سله‌شکن کودکاری در پای ریشه‌ی گیاه قرار بگیرد.

برای استفاده در باغات، بسته به سن درخت، به صورت چالکود در سایه‌انداز آن و یا به صورت نواری استفاده شود.

اگر برای کشت زعفران می‌خواهید استفاده کنید، می‌توانید قبل از آبیاری اول و یا قبل از زنده کردن زمین از این کود استفاده کنید.

 

میزان مصرف 

درختان ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار

صیفی جات و محصولات گلخانه ای : ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار

برای کشت زعفران بسته به نوع خاک زراعی، ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.