حریم خصوصی

ایران آبیاری همواره به حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تأکید ویژه ای دارد.

شما به عنوان یکی از اعضای ایران آبیاری برای ایجاد حساب کاربری اطلاعاتی نظیر شماره تلفن، ایمیل و آدرس خود را وارد خواهید کرد که تنها به منظور ارائه بهترین خدمات از طرف ایران آبیاری خواهد بود و نزد ما محفوظ خواهد ماند.

ایران آبیاری ممکن است نقد،نظر،پیام و یا محتوای ارسال شده توسط کاربران را در راستای رعایت قوانین  وب سایت ویرایش کند و جهت اطمینان و ارائه خدمات بیشتر میتواند اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست نماید.